Heijmans restaureert grootste monument Nederland

Foto: Wernervc

Heijmans heeft opdracht gekregen voor de restauratie van het Belgenmonument in Amersfoort.

Het grootste monument van Nederland werd in 1916, twee jaar voor het einde van de Eerste Wereldoorlog door de Belgische overheid aangeboden aan Nederland als blijk van waardering voor de gastvrijheid. Gedurende de oorlog bood Nederland onderdak aan ruim 19.000 gevluchte militairen en bijna een miljoen burgers uit België.

Restauratie hoofdgebouw en gedenkmuur

Het monument bestaat uit een hoofdgebouw en gedenkmuur. De gevels van het hoofdgebouw worden volledig gerestaureerd, evenals het carillon met 48 klokken. Ook worden technische installaties vervangen en voorzieningen aangebracht voor het verblijven van vleermuizen. Daarnaast vervangt Heijmans de daken van het hoofdgebouw.

De gedenkmuur wordt tot in detail ingemeten en gedocumenteerd met behulp van een 3D scan, waarna Heijmans alle stenen en natuursteen onderdelen gaat reinigen, demonteren, nummeren en opslaan. De bestaande fundering is slecht en wordt verbeterd. Met alle originele onderdelen bouwt Heijmans vervolgens de gedenkmuur weer volledig op.|

Bron: Heijmans

Reacties