Vandaag stemmen Oekraïne-referendum

Foto: Geenpeil

Vandaag kunnen miljoenen Nederlanders weer naar de stembus om hun stem uit te brengen.

De Nederlanders kunnen voor of tegen het associatieverdrag van de EU met Oekraïne stemmen.
De eerste en tweede kamer hebben al voor gestemd maar nu is het ook aan het Nederlandse volk om te stemmen.

Het referendum is aanvraagd door Geenpeil die honderdduizenden handtekeningen digitaal had verzameld om zo een referendum te kunnen aanvragen.
Rond 11:00 uur was de opkomst in Amersfoort 9,2% en die in Bunschoten 4%, de opkomst in Leusden is vooralsnog niet bekend.

Om het referendum mee te laten tellen moet er in geheel Nederland een opkomst zijn van 30%.
Volgens de eerste berekeningen zou dit met de opkomstpercentages van nu net moeten lukken.

Veel mensen bedachten dat het goed mogelijk was dat de 30% opkomst niet te halen was, daarom zijn veel mensen thuisgebleven en hebben deze dus hun stem niet uitgebracht.
Politieke partijen roepen nu het Nederlandse volk op om alsnog te gaan stemmen omdat het er op lijkt dat de opkomst van 30% wel gehaald gaat worden en dus iedere stem telt.

De geschatte opkomst voor Amersfoort stond om 14:30 uur op 19,43%.
De geschatte opkomst voor Amersfoort stond om 19:00 uur op 36,1%

Reacties