Restauratie belgenmonument begonnen

AMERSFOORT – Woensdagmiddag 6 april is vandaag begonnen met de restauratie van Nederland’s grootste monument. Het gaat om het Belgenmonument, gelegen aan de Belgenlaan in Amersfoort. De firma Heijmans heeft opdracht gekregen voor deze restauratie.

De gevels van het hoofdgebouw worden volledig gerestaureerd, evenals het carillon met 48 klokken. Ook worden technische installaties vervangen en voorzieningen aangebracht voor het verblijven van vleermuizen. Heijmans gaat alle stenen en natuursteen onderdelen van de gedenkmuur reinigen, demonteren, nummeren en opslaan. De bestaande fundering is slecht en wordt verbeterd. Met alle originele onderdelen bouwt Heijmans vervolgens de gedenkmuur weer volledig op.

Het Belgenmonument werd in 1916 door de Belgische overheid aan Nederland aangeboden als blijk voor de waardering voor de gastvrijheid. Nederland bood onderdak aan ruim 19.000 gevluchte militairen en een miljoen burgers uit Belgiė.

Reacties