Deze week is De Week Tegen Pesten

Week Tegen Pesten
Foto: GGDRU

Deze week is De Week Tegen Pesten 2018. Dit jaar is deze week georganiseerd rond het thema “Laat je zien!” En daarmee wordt de leraar bedoeld. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. Zodat ze leraren weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten.

Hierdoor groeit het vertrouwen van de leerling in de leraar. Daarmee wordt de drempel verlaagt om naar de leraar toe te komen als er iets speelt. En dat is nodig: in de aanpak van pesten speelt de leraar een grote rol. Vandaar het thema; “Laat je zien!”

Persoonlijke band

Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de leraar groeit als er een persoonlijke band is tussen leerling en leraar. Als de leerling ziet dat zijn leraar betrokken is, oprechte interesse toont en hem of haar ondersteunt. Ook mede-eigenaarschap van de leerling draagt bij aan meer vertrouwen.

Meer over de Week Tegen Pesten staat op de website: www.weektegenpesten.com

Bron: GGD regio Utrecht

Reacties