Voorlopige uitslag referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne in Amersfoort

Foto: Geenpeil

De voorlopige uitslag van de stemmen in Amersfoort bij het referendum over het associatieovereenkomst met Oekraïne is bekend. Gisteren heeft 33,87% van de kiesgerechtigden in Amersfoort zijn stem uitgebracht. Er is door 45,9% voor de associatieovereenkomst gestemd, door 53,1% tegen en 1% heeft blanco gestemd.

Opkomst
De opkomst ligt hiermee lager dan de opkomst tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten (51,7%) en Waterschappen (47,4%) in maart 2015. In totaal konden 112895 kiesgerechtigden gisteren in Amersfoort hun stem uitbrengen.

Voorlopige uitslag

Stem  Aantal uitgebrachte stemmen     Percentage van de geldige stemmen
Voor             17332                                       45,9%

Tegen           20070                                       53,1%
Blanco          396                                           1%


Definitieve uitslag

De definitieve uitslag van de stemmen in Amersfoort wordt donderdagochtend 7 april gepubliceerd op www.amersfoort.nl onder ‘nieuws’.

 

Reacties