Voormalig GGD-gebouw en Levob-kantoor worden gemeentelijk monument

Foto: Google/Streetview

Het voormalig GGD-gebouw en het voormalig Levob kantoor aan respectievelijk Zonnehof 10 en 1 zijn door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

Naast deze panden heeft het college van burgemeester en wethouders nog drieëntwintig panden en complexen  uit de wederopbouwperiode aangewezen als gemeentelijk monument. Op de lijst staan naast woonhuizen, enkele scholen en kerken. Met de aanwijzing zorgt de gemeente dat de cultuurhistorisch meest waardevolle gebouwen en complexen uit een periode behouden en beschermd blijven, zodat de geschiedenis afleesbaar blijft.

Beide panden aan de Zonnehof zijn representatief voor de cultuurhistorische en stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied rond de Zonnehof en de Utrechtseweg van kleinschalig woongebied naar uitbreiding van het centrum met grootschalige kantoren en voorzieningen.

Voormalig Levob-kantoor

Het gebouw is ontworpen door Ir. H. Oosterhuis en heeft een typerende modernistische vormgeving. Dit is onder andere te zien aan de strakke hoofdvorm, de ritmische gevelindeling en de wijze waarop hij het gebouw visueel heeft losgemaakt van het maaiveld. Zowel de buitenkant van het kantoorpand als de trappen en constructie zijn nog in de oorspronkelijke en gave staat.

Voormalig GGD-gebouw

Dit pand is ontworpen door de Amersfoortse stadsarchitect L.J. Linssen en kenmerkt zich door de invloeden van de Bossche School. In het materiaalgebruik vallen de betonnen plankenstructuur, de bronzen profielen en de koperen regenpijpen op.

De wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vormt een belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme, economische groei, welvaart en vernieuwing. Kenmerkend voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer.

Meer informatie

Het overzicht van de 25 panden en complexen die nu de gemeentelijke monumentenstatus hebben verkregen is hier https://www.amersfoort.nl/bericht/aanwijzingslijst-wederopbouw.htm te zien.

Reacties