Begroting Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage

Slootcontrole door Waterschap
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De begroting van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar voor inzage. Op 22 november wordt de begroting en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelasting van het jaar 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

De klimaatverandering is voor waterschap Vallei en Veluwe geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk. Hevige regenval, niet alleen bij ons maar ook bij onze oosterburen, extreem droge periodes, ze komen steeds vaker voor. Daarom werken we dagelijks aan een toekomstbestendige en klimaatrobuuste inrichting van ons beheergebied.

Gematigde stijging

Ondanks de grote klimaatopgaven die er liggen, stijgt het tarief voor inwoners en hectares cultuurgrond beperkt. Zo gaat een gezin met een eigen woning in 2022 gemiddeld 6 euro per jaar meer betalen (van €272 naar €278 per jaar, stijging van 2,2%). De waterschapsbelasting voor grondbezitters (ongebouwd) in onbemalen gebied stijgt met €1,97 per hectare per jaar. In bemalen gebied stijgt de prijs per hectare met €2,96 per jaar. De waterschapsbelasting voor bedrijven is afhankelijk van het type en omvang van het bedrijf. Een specificatie hiervan staat in de begroting van het waterschap.

Naast het werken aan klimaatverandering, werkt Waterschap Vallei en Veluwe dagelijks aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Ook zijn onderwerpen als de kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en circulaire economie onderwerpen waar het waterschap met uw belastinggeld dagelijks aan werkt.

Begroting inzien?

De ontwerp begroting 2022 ligt van 4 november tot en met 18 november 2021 ter inzage bij het waterschap en via www.overheid.nl(verwijst naar een andere website). Je kan de ontwerpbegroting, na het maken van een telefonische afspraak, inzien bij de receptie van het Waterschapskantoor (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, (055) 5 272 911). Indien gewenst kan de begroting ook naar je gemaild worden. In dat geval kan je een e-mail sturen naar [email protected].
Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op maandag 22 november om 19.00 uur bij te wonen (Van der Valk hotel A50). Ook is de vergadering via onze website live te volgen.

Cookieinstellingen