Toerismebranche wil Deltaplan om sector te redden

Sfeerbeelden, Allure Camping de Lucht, Gezin, zomer 2019
Foto: RBT Heuvelrug en Vallei

Wil de toeristische sector in Nederland een toekomst hebben, dan moet Den Haag in actie komen en inzetten op een Nationaal Toerisme-transitieplan. Namens de toerismebranche wordt vandaag een voorstel hiertoe overhandigd aan de Tweede Kamer. Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Herre Dijkema, licht namens de organisaties toe: ‘’Te lang is toerisme door de landelijke politiek verwaarloosd. Met ons voorstel willen we dit recht zetten en toerisme een volwaardige plek geven in het economisch beleid van het komende kabinet.’’

In het voorstel pleiten toeristische organisaties uit het hele land voor ondersteuning bij het herstel van de sector na corona en voor een vernieuwing van de Nederlandse bezoekerseconomie, in 2019 goed voor ruim 4% van het Bruto Binnenlands Product en 800.000 banen. Denk hierbij aan de verduurzaming van vakantieparken en toeristische trekpleisters, de revitalisering van verblijfsaccommodaties om ondermijning tegen te gaan en CO2-neutrale vervoersmogelijkheden voor bezoekers. De organisaties vragen het Rijk een Toerisme-transformatiefonds van 1 miljard euro in het leven te roepen, naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk dat miljarden inzet om het toerisme te bevorderen en te vernieuwen. Hiervoor kan onder andere een beroep worden gedaan op het Europees Herstelfonds. Nederland kan aanspraak maken op bijna 6 miljard euro.

‘’Afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de toeristische sector is’’, aldus Dijkema. “De ondernemers willen graag verder, maar de rek is eruit. Hun reserves zijn op en tegelijkertijd blijft het perspectief vanuit de landelijke politiek onduidelijk. Daarbij verandert de wereld. We moeten als sector nog veel meer doen met duurzaamheid en het voorkomen van overtoerisme: dat zijn geen uitdagingen op alleen gemeentelijk of provinciaal niveau, maar juist landelijke spelende vraagstukken die een coördinerende rol vanuit Den Haag vereisen.’’

Bewindspersoon hard nodig

Toerisme moet volgens de initiatiefnemers van het transitieplan, afkomstig uit steden en regio’s verspreid door heel Nederland, een volwaardige plek krijgen in het economisch beleid van het komende kabinet. Het is hierbij essentieel dat de sector onder de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon komt te vallen, iets waarvoor de branche al eerder pleitte in een brief aan toenmalig informateur Herman Tjeenk Willink. Dijkema: ‘’Den Haag lijkt niet te beseffen hoe belangrijk de toeristische sector, met een omvang als die van de landbouwsector, voor Nederland is. Zowel in economisch opzicht, als wat betreft werkgelegenheid en het plezier dat Nederlanders en buitenlandse gasten eraan beleven. Gebeurt er niets dan vallen talloze ondernemers om, verschraalt het toeristisch aanbod en raken we onze positie als prachtig (binnenlands) vakantieland kwijt waardoor we in een negatieve spiraal belanden. We roepen het kabinet en de Tweede Kamer daarom op hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met ons het Nationaal Toerisme-transitieplan op te pakken.’’

Herstel van toerisme van levensbelang voor Utrechtse Heuvelrug

Met een economische bijdrage van ruim 6% en 11.000 banen is de gastvrijheidseconomie op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei zelfs zo’n 50% groter dan landelijk. “De sector levert een enorme bijdrage aan voorzieningen, leefbaarheid en sociale cohesie in onze regio, ook als aanjager voor vitale functies als retail, cultuur en erfgoed”, zegt directeur Michiel van der Schaaf van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei. “Zeker hier is het dus van levensbelang dat recreatie en toerisme ook in de toekomst behouden blijven. We ondersteunen dit initiatief daarom van harte. En werken ondertussen aan een regionale agenda om onze vrijetijdssector zo snel en duurzaam mogelijk te laten herstellen en tegelijkertijd de kwetsbare natuur te beschermen.”

Meer informatie te lezen op www.hv-marketing.nl.

Reacties

Cookieinstellingen