Regio Utrecht wil de arbeidsmarkt structureel verbeteren

Foto: Provincie Utrecht

De Regio Utrecht gaat de komende zeven jaar aan de slag om de regionale arbeidsmarkt structureel te verbeteren. De provincie Utrecht heeft hiervoor, samen met de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum, U10, Regio Amersfoort, Regio Gooi- en Vechtstreek, Beroepsonderwijs Utrecht, Economic Board Utrecht, Universiteit Utrecht en werkgeverskoepels, een regionale agenda voor Utrechts talent opgesteld; de Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht.

Deze agenda zet in op duurzame inzetbaarheid van alle talenten van de beroepsbevolking in de regio en in het voorzien van ondernemers in de regio van voldoende gekwalificeerd personeel. Nu en in de toekomst. Provinciale Staten heeft onlangs ingestemd met deze agenda.

Ondersteuning en begeleiding

Goed gekwalificeerde mensen zijn van wezenlijk belang voor een veerkrachtige regionale economie. Een gezonde, vitale beroepsbevolking is productiever en innovatiever en heeft een positief effect op het verdienvermogen van de regio Utrecht. Daarbij is het, voor het welzijn en de economische zelfstandigheid van mensen, belangrijk om een baan te hebben. Met de Human Capital Agenda in de hand, geeft de provincie Utrecht vandaag een impuls aan de arbeidsmarkt van morgen. Gedeputeerde Robert Strijk (Economie) zegt hierover: “Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoe banen ineens kunnen verdwijnen. Het is daarom belangrijk dat mensen over vaardigheden beschikken waarmee ze ook in andere beroepen aan de slag kunnen en dat er ondersteuning is om mensen daarbij te begeleiden.”

Ieders talent op de juiste plek

Met de Human Capital Agenda gaat de Regio Utrecht ervoor zorgen dat ieders talent op de juiste plek terechtkomt. Dat is de plek waar mensen hun talenten kunnen inzetten en waar zij duurzaam aan het werk zijn in banen waar groei verwacht wordt. Banen waar de regio behoefte aan heeft omdat er grote personeelstekorten zijn, bijvoorbeeld in de zorg, techniek, ICT en het onderwijs. En banen waar groeipotentie wordt verwacht vanwege grote maatschappelijke transities, zoals de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering.

Groeifondsaanvraag

Voor de realisatie van deze ambitieuze plannen worden regionale middelen ingezet, maar wordt ook  een beroep gedaan op middelen vanuit het Rijk en vanuit Europa. Eerder deze maand is een plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om samen met hen een Groeifondsaanvraag te ontwikkelen. De regio Utrecht biedt zich aan als proeftuin voor experimenten met nieuwe aanpakken om mensen over te laten stappen naar andere sectoren en voor Leven Lang Ontwikkelen. Op die manier kan uitgeprobeerd worden wat werkt en kunnen andere regio’s ook van die kennis profiteren.

Drie ambities

Concreet gaat de Regio Utrecht werken aan drie ambities:

  1. Zorgen dat mensen overstappen kunnen maken naar beroepen waar nu tekorten zijn of waar groei wordt verwacht (intersectorale mobiliteit).
  2. Zorgen dat de gehele provinciale Utrechtse beroepsbevolking mogelijkheden heeft om zich te blijven ontwikkelen en vaardigheden op kan doen die nodig zijn om aan het werk te komen of aan het werk te blijven (Leven Lang Ontwikkelen). Dit doet de Regio vooral voor mensen met een praktisch opleidingsniveau, werkzaam in flexibele contracten of als zzp’er en voor mensen die werken bij MKB-bedrijven. Uit onderzoek weten we dat zij het minst gebruik maken van manieren om te werken aan hun vaardigheden.
  3. Zorgen dat iedereen in de beroepsbevolking van Utrecht minimaal het basisniveau aan digitale vaardigheden bezit, omdat deze vaardigheden voor alle beroepen onmisbaar zijn.

Er wordt voortgeborduurd op wat er al in de regio gebeurt. Werkgeverskoepels zetten zich in om mensen te laten overstappen naar sectoren met structurele personeelstekorten. Zo begeleidt het Servicepunt Techniek met het project ‘De techniek samen de crisis door’ mensen naar een baan in de techniek en doet ‘Utrecht Zorg’ datzelfde voor de zorgsector.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen