Provincie Utrecht start herstelplan voor regionaal openbaar vervoer

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

In 2020 werd door corona het aantal OV-reizigers in onze provincie teruggebracht tot minder dan 30 procent. Met forse gevolgen voor de financiële positie van vervoersbedrijven en provincie als opdrachtgever. Er gloort licht aan het einde van de tunnel.

Dat meldt het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht in een Statenbrief die een herstelplan aankondigt voor het regionaal openbaar vervoer. Met dit plan vraagt de provincie aan de vervoersbedrijven U-OV en Syntus Utrecht om zich voor te bereiden op de dienstregeling voor 2022. De vraag die daarbij centraal staat, is: hoe kunnen we in het belang van onze reizigers de continuïteit van het Utrechts openbaar vervoer veiligstellen?

Utrechts OV langzaam in stijgende lijn

Inmiddels staat de bezetting van bus en tram op ruim 50 procent van de periode voor corona. Om ondanks de teruggevallen inkomsten het Utrechts openbaar vervoer in stand te houden, draagt het rijk tot eind dit jaar bij met financiële bijdragen. De provincie Utrecht blijft zich inspannen om het Kabinet te bewegen ook in 2022 het openbaar vervoer te ondersteunen. Afhankelijk van de herstelprognose kunnen de tekorten in het Utrechts OV tot en met 2025 oplopen tot 75 miljoen euro. Het kan tot eind 2025 duren voordat de bezetting van het openbaar vervoer weer op het niveau ligt van voor corona.

Doorstart voor betere tijden

De provincie heeft vervoerders U-OV en Syntus Utrecht gevraagd om plannen te maken voor een dienstregeling 2022 die rekening houdt met twee toekomstscenario’s. In het meest optimistische draaiboek gaat de provincie Utrecht ervan uit dat de reizigersaantallen dusdanig stijgen dat het volstaat om gemiddeld met 10 procent af te schalen op de beschikbare uren voor de dienstregeling van volgend jaar. In het voorzichtige scenario wordt uitgegaan van 20 procent minder aanbod. In september maken Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een keuze tussen deze scenario’s.

Deze twee toekomstscenario’s passen het beste bij de (financiële) situatie zoals we die nu kennen. Tegelijk blijven er veel onzekerheden over de ontwikkeling van het aantal reizigers, en of het Rijk in 2022 de OV-sector blijft steunen. Pakt alles heel gunstig uit, dan kan er minder dan 10 procent afgeschaald worden – maar dat lijkt nu niet waarschijnlijk. Vallen alle onzekerheden tegen, dan put de provincie uit risicoreserveringen om niet nog meer te hoeven afschalen.

Geen tariefverhoging

Andere belangrijke uitgangspunten voor de dienstregeling 2022 zijn geen structurele tariefverhoging volgend jaar voor reizigers. Voorkomen moet worden dat reizigers extra moeten gaan betalen vanwege de financiële tekorten. Ook wordt aan de vervoerders gevraagd om in te spelen op de veranderende vraag doordat veel mensen blijven thuiswerken met reizigerspromotie en -acties. Ook belangrijk voor de provincie zijn zaken als de loopafstand naar de haltes, de bereikbaarheid van dorpskernen en het flexibel kunnen inspelen op tussentijdse veranderingen in de vraag bij reizigers.

Vervolg

De voorstellen voor de dienstregeling 2022 van U-OV en Syntus Utrecht worden medio september door het dagelijks bestuur van de provincie vastgesteld. Daaraan voorafgaand vindt consultatie plaats met belangenorganisatie ROCOV, de Utrechtse gemeenten en kunnen reizigers individueel hun mening geven over de vervoersplannen. Meer informatie over dit consultatieproces volgt in juni a.s.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen