Coronasituatie vraagt om meer inzicht in arbeidsmarkt

Foto: UWV

Ook tijdens de coronacrisis ontstaan er vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. In 2020 was één op de drie ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Voor 2021 verwachten werkgevers vooral moeite te hebben met het vinden van vakmensen en minder behoefte te hebben aan administratief medewerkers. Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV naar de verwachtingen voor dit jaar. Deze publicatie verschijnt op een vernieuwde website waarmee UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt.

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Het is nu gemakkelijker om de werkgelegenheid voor de regio Amersfoort te bekijken, bijvoorbeeld hoeveel vacatures er zijn en hoeveel ontslagaanvragen er zijn ingediend door werkgevers. Ook geeft UWV inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk. Vandaag is ook het werkgeversonderzoek verschenen.

‘De mogelijkheid om met behulp van de vernieuwde website de actuele situatie op de arbeidsmarkt in verschillende regio’s en verschillende sectoren snel en eenvoudig te vergelijken, maakt het vinden van de kans op werk voor zowel professionals als werkzoekenden een stuk gemakkelijker’, aldus Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur in de arbeidsmarktregio Amersfoort.

Werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort

Door corona daalde in 2020 het aantal werknemersbanen met 96.000. UWV toont voor alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland hoe de ontwikkeling van de werkgelegenheid eruit ziet. In Amersfoort nam het aantal banen met bijna 600 af.

Er zijn goede kansen op werk in de sectoren zorg & welzijn, openbaar bestuur en ICT. Voorbeelden van kansrijke beroepen in deze sectoren zijn bijvoorbeeld verzorgende IG, algemeen verpleegkundige, programmeur en functioneel beheerder.

Vakmensen blijven schaars

Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk vervulbaar is. UWV vroeg in het najaar van 2020 aan 2.800 werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor het komende jaar. Werkgevers houden nog steeds rekening met wervingsproblemen voor bepaalde functies. Zij noemen vooral beroepen waarvoor vacatures ook de afgelopen jaren al moeilijk vervulbaar waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakmensen in de techniek, de zorg, hoger opgeleide professionals in de ICT of op financieel gebied, en om docenten in het onderwijs.

Administratief medewerkers nog steeds kwetsbaar

Werkgevers noemen vooral administratief medewerker als beroep waarvoor zij het komend jaar minder vraag verwachten. Dit geldt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Daarnaast denken werkgevers dat er in 2021 minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs en evenementmedewerkers.

Inzicht in ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen is in 2020 flink toegenomen. Werkgevers vroegen in deze crisisperiode voor 28.327 werknemers een ontslagaanvraag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen. Tijdens de hoogconjunctuur in 2019 waren dat er maar 13.314. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen met 113%.

In Amersfoort zien we dat er 631 aanvragen zijn ingediend door werkgevers. De meeste ontslagaanvragen in Amersfoort kwamen uit de handel, industrie en horeca. Via een nieuw Dashboard Ontslag is het mogelijk om de ontslagen in regio’s en sectoren te vergelijken.

Dashboards

Op de vernieuwde site zijn er in totaal negen interactieve dashboards die een actueel beeld geven over de arbeidsmarkt. Er zijn dashboards over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is terug te zien. Net als het aantal toegekende NOW-aanvragen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen