Volop kansen op werk in zorg en welzijn regio Amersfoort

Foto: UWV

Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is in februari licht afgenomen ten opzichte van de vorige maand. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in december 4.954 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 0,9% ten opzichte van januari. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook licht. In regio Amersfoort zijn volop kansen op werk in zorg & welzijn voor mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn verloren of nog dreigen te verliezen. De zorgsector is vooral op zoek naar verpleegkundigen en verzorgende IG, maar ook helpenden en andere gemotiveerde werkzoekenden kunnen in de sector aan de slag.

Weinig beweging in aantal WW-uitkeringen in de regio

Na een lichte stijging in januari, nam het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort in februari weer iets af. Eind februari 2021 verstrekte UWV hier in totaal 4.954 WW-uitkeringen. Dat waren er 46 minder dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 696, ofwel 16,3%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,1%.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in februari in 11 van de 19 bedrijfssectoren. De grootste absolute dalingen kwamen voor in de overige commerciële dienstverlening (-27 uitkeringen) en in zorg & welzijn (-17 uitkeringen).

Grote tekorten aan personeel in zorg & welzijn

De relatief grote zorgsector is kenmerkend voor de regio Amersfoort en omgeving. In het derde kwartaal 2020 telde het CBS ruim 19.700 voltijdbanen in zorg & welzijn. Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur. Een jaar eerder kwam dit aantal nog uit op 18.900 voltijdbanen. Als gevolg van de coronacrisis hebben veel sectoren te maken met een krimp van het aantal banen. De zorg kent dus een afwijkend beeld. In deze sector is de werkgelegenheid toegenomen, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, welzijn, GGZ, en ziekenhuiszorg. Naast vast zorgpersoneel is ook tijdelijk zorgpersoneel nodig om te worden ingezet tijdens de coronacrisis.

Behalve het aantrekken van nieuw personeel krijgt ook het behoud van personeel in de sector momenteel veel aandacht. Door aanpak van de oorzaken van werkdruk, verzuim en de inzet van domotica (woninggebonden automatiseringsdiensten, zoals dwaaldetectie) en nieuwe technologieën worden de arbeidsomstandigheden verder verbeterd. In opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en RegioPlus is een nieuw prognosemodel ontwikkeld met landelijke én regionale voorspellingen tot in 2030. Voor Amersfoort en omgeving wordt in de periode tot 2030 in het basisscenario een groei van het aantal werknemers van bijna 17% verwacht. Voor geheel Nederland wordt een groei van 14% in zorg & welzijn voorzien.

De groei van het aantal banen is eveneens zichtbaar in de ontwikkeling van het bij UWV geregistreerde aantal online vacatures in zorg & welzijn. Hoewel in veel sectoren het aantal vacatures in het afgelopen jaar daalde, was dat in zorg & welzijn niet het geval. De krapte in de sector is duidelijk nog niet voorbij, zoals ook onderstaande figuur laat zien.

Vooral vacatures voor verzorgende individuele gezondheidszorg en verpleegkundige zijn moeilijk te vervullen. Maar ook naar andere zorgberoepen is veel vraag: van groeps- en woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg tot tandartsassistenten. En dat biedt veel kansen op werk in deze sector voor met werkloosheid bedreigde en andere werkzoekenden.

Initiatieven

UWV wijst werkzoekenden op het ruime aanbod aan (leer)banen in zorg & welzijn en brengt belangstellenden en werkgevers met elkaar in contact door onder meer de adviseurs Werkgeversdiensten van UWV. Dominique Pullen, adviseur Werkgeversdiensten in Amersfoort vertelt tot welke matches dat de afgelopen tijd bijvoorbeeld heeft geleid. ‘Bij een grote organisatie voor gehandicaptenzorg kwamen BBL-trajecten in het hele land beschikbaar. Vanuit de regio Amersfoort hebben we drie werkzoekenden kunnen plaatsen. Zij starten volgende maand met de opleiding.

Door corona is er bij zorgwerkgevers extra vraag naar ondersteunende medewerkers, zoals buddy’s voor het zorgpersoneel. Door de inzet van deze mensen krijgen verzorgende medewerkers en andere “handen aan het bed” meer tijd voor hun kerntaken. Een specifieke zorgopleiding is daarvoor niet nodig. Pullen: ‘Bij een organisatie voor ouderenzorg hier in de regio heeft dat geresulteerd in een mooie match met vijf van de enthousiaste werkzoekenden die wij hebben voorgesteld.’

Van 22 t/m 27 maart vindt de Ontdek de zorg week plaats. Daarin organiseert de sector zorg & welzijn verschillende webinars waarin zorgwerkgevers & opleiders enerzijds, en geïnteresseerde werkzoekenden & potentiële zij-instromers anderzijds elkaar kunnen ontmoeten.

Reacties

Cookieinstellingen