Utrechters koploper in sport en bewegen

Foto: Pixabay

Bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt steeds verder toe. De huidige coronacrisis heeft daar ook invloed op. Inwoners van de provincie Utrecht kiezen steeds vaker voor beweegvormen die individueel beoefend kunnen worden, zoals hardlopen en fietsen. Deze inzichten staan in de nieuwe special ‘Gezond bewegen’ van de Staat van Utrecht. Dit initiatief geeft maatschappelijke informatie over de provincie.

Inwoners van de provincie Utrecht sporten en bewegen het meeste van Nederland. Met 56 procent van de inwoners die wekelijks sport, is de provincie Utrecht koploper in Nederland. Deskundigen signaleren een groeiend besef onder inwoners over het belang van een gezonde levensstijl. Voldoende beweging vormt een onderdeel van de gezonde levensstijl die steeds meer mensen nastreven. Een van de belangrijkste vragen is hoe je mensen kunt laten bewegen voor wie het nu nog niet vanzelfsprekend is. Op verschillende universiteiten wordt daar steeds meer onderzoek naar gedaan en wordt bestudeerd met welke aanpak de leefstijl van mensen positief beïnvloed kan worden.

Sporten in de openbare ruimte

Het aandeel Utrechters dat kiest voor fitness of duursporten in de openbare ruimte groeit de afgelopen jaren. Dat gebeurt geregeld in georganiseerde sportgroepjes, maar bewegen vindt in toenemende mate ook ‘alleen’ plaats. Het zonder anderen sporten past enerzijds bij de wens van veel mensen om hun tijd flexibel te kunnen indelen en anderzijds zijn het beweegvormen waarbij corona vrijwel geen hinder opwerpt. In de sportcijfers valt ook op dat oudere (65+) steeds langer actief in beweging blijven. De opkomst van onder meer fietsroutenetwerken en klompenpaden in het Utrechtse landschap lijken hieraan bij te dragen.

Meer faciliteiten

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht: “Ik vind het belangrijk dat de provincie Utrecht bijdraagt aan een samenleving waarin inwoners de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen. Dat houdt ons vitaal. De provincie wil daarom bijdragen aan meer en betere sport- en beweegmogelijkheden in de buitenruimte, waar inwoners van de provincie Utrecht gebruik van kunnen maken.”

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het geeft informatie over alle 26 Utrechtse gemeenten, op basis van actueel onderzoek. De cijfers en analyses zijn gebundeld. De Staat van Utrecht laat zien waar kansen en uitdagingen liggen en biedt input voor plannen of beleid door middel van ruim 400 indicatoren verdeeld over twaalf thema’s. Elk jaar kiest de Staat van Utrecht een actueel thema uit om verder te verkennen. Dit jaar is dat het onderwerp gezond bewegen in de regio.

Wil jij de special ‘Gezond bewegen’ persoonlijk ontvangen? Kijk dan op www.staatvanutrecht.nl

Bron: provincie Utrecht

Reacties