Lezing over zingeving in de Bibliotheek het Eemhuis

Jan Flameling
Foto: Via Bibliotheek Eemland

Filosoof en trainer Jan Flameling spreekt op 14 augustus om 20.00 uur in de Bibliotheek het Eemhuis over de vraag ‘hoe staan wij in de samenleving?’. Na de lezing gaan deelnemers in groepjes van vier uit elkaar om, onder begeleiding, middels dialoog dieper in te gaan op de vraag of een zinvol leven bestaat en zo ja, hoe je daar vorm aan kunt geven.

Ieder mens heeft het verlangen naar een zinvol leven, schrijft Hans Alma in haar net verschenen boek. Er wordt in ieder geval veel over gesproken – zie (bijvoorbeeld) de reeks gesprekken die Fokke Obbema in de Volkskrant voerde met mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden over ‘de essentie van ons bestaan’. De vraag naar de zin van het leven is zeker een kwestie waarover filosofen veel hebben geschreven.

Als je Jan Flameling, als filosoof, de vraag stelt, vraagt hij zich in eerste instantie af wat ‘leven’ betekent. Misschien: als een ademend lichaam aanwezig zijn, voelen er te zijn, gewaarworden in de wereld te zijn, beseffen mede te zijn, mede met mensen in Maastricht maar ook in Mumbai, mede met de bomen, de beken en de beesten. Maar misschien ook: leven in genieting, leven in welbevinden, een leven waar je zin in hebt.

Jan Flameling is filosoof en werkt als docent, trainer en gespreksbegeleider. Hij geeft les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, begeleidt trainingen in morele oordeelsvorming en verzorgt ‘denkvakanties’ in Griekenland, Frankrijk en Nederland.

Bezoekers kunnen zowel fysiek meedoen, maar online deelnemen is ook mogelijk.

Reacties