Geloofsgeeenschap St. Martinus staat klaar

Foto:

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Het kabinet heeft de afgelopen dagen nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is belangrijk dat heel Nederland de nieuwe maatregelen opvolgt. Het is een heftige periode die we nu doormaken

De kerk is een plek om te ontmoeten. Juist nu dit ontmoeten lastig is, is het belangrijk oog te hebben voor mensen die extra aandacht nodig hebben. Denk aan mensen die angstig of bezorgd worden van deze situatie of dreigen in een isolement te raken. Vanuit de geloofsgemeenschap St. Martinus wordt iedereen gevraagd om naar elkaar om te zien en met elkaar in contact te blijven, ook als dat alleen telefonisch kan, onder het motto:

‘Laten we er voor elkaar zijn, nu we niet mét elkaar kunnen zijn’.

Deze crisis kan alleen maar te lijf gegaan worden als we dat met zijn allen doen; samen met 17 miljoen Nederlanders. In de samenleving en in de buurten ontstaan hele mooie initiatieven.

Ook vanuit de geloofsgemeenschap St. Martinus willen men er voor elkaar zijn, nu samenkomsten niet mogelijk zijn. Lees via het Youtube kanaal dit martinusbericht met daarbij rustige achtergrondmuziek.

Ingezonden door G. Hilhorst

Reacties