Woningcorporaties, huurdersbelangen-organisaties en gemeente slaan handen ineen

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal, de huurdersbelangen-organisaties HBVA-Amersfoort, Hestia en SHOW en gemeente Amersfoort hebben prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken is opgenomen om de komende twee jaar een groot aantal sociale huurwoningen toe te voegen. Extra woningen zijn hard nodig in Amersfoort.

In de periode 2020-2021 zorgen de corporaties voor toename van 300 permanente sociale huurwoningen en ruim 200 tijdelijke sociale huurwoningen, onder andere voor mensen die verhuizen uit een zorginstelling of de maatschappelijke opvang. Dit is naast de realisatie van sociale woningenbouw in de particuliere projecten, een mooie stap in het behalen van de doelen uit het Deltaplan Wonen. Ook zetten de woningcorporaties zich in om ambities die zij hebben voor de toevoeging van 198 extra woningen om te zetten in harde plannen.

Afspraken over doorstroming en wonen en zorg

Naast de afspraken over het aantal sociale huurwoningen hebben de partijen ook andere afspraken gemaakt. Zo wordt komend jaar onderzocht welke extra maatregelen ingezet kunnen worden om doorstroming te verbeteren.

De Alliantie en de gemeente starten in 2020 een bijzonder project om kamers beschikbaar te stellen voor mensen die verhuizen uit een zorginstelling (bijvoorbeeld maatschappelijke opvang of de jeugdzorg). De corporatie gaat hiervoor huurders zoeken die een kamer over hebben en aan dit project willen meewerken. De gemeente zorgt voor begeleiding en denkt mee wat er nog meer nodig is aan begeleiding, om van het project een succes te maken.

Duurzaamheid

Er zijn ook afspraken gemaakt over duurzaamheid. Zo gaan de Alliantie en Portaal bij renovatie van woningcomplexen en nieuwbouw woningen isoleren, waardoor deze kunnen worden aangesloten op midden en hoog temperatuur warmtenetten. Omnia Wonen bekijkt per project hoe ver ze wil gaan met isoleren. De afspraken zijn belangrijk voor de energietransitie (gebruik van andere energie) en levert de bewoners een besparing op in de energie uitgaven.

Prestatieafspraken

De gemeente Amersfoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale huurvoorraad, zoals het aanbod sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen en duurzaamheid en leefbaarheid. Hiermee werken partijen aan de (sociale) woonopgaven in Amersfoort.

Reacties