Gemiddeld energielabel B voor woningbezit de Alliantie

Foto: De Alliantie

De Alliantie heeft een gemiddelde Energie-Index van 1,40 (energielabel B) behaald voor haar woningbezit. Dit is een belangrijke tussenstap op weg naar een CO2 neutrale woningportefeuille in 2050. Een goed energielabel betekent lagere energielasten en meer comfort voor huurders van de Alliantie.

Meer comfort

“Het is mooi dat we hiermee onze huurders kunnen helpen aan een beter geïsoleerde woning. Het voordeel van deze versnelde verduurzamingsopgave is dat we meer comfort kunnen bieden tegen dezelfde woonlasten of soms zelfs minder. In eerste instantie krijgen onze huurders te maken met een huurverhoging. Echter de energierekening gaat, bij hetzelfde bewonersgedrag, uiteindelijk omlaag, waardoor de totale woonlasten wellicht zelfs dalen”, aldus Rob Haans, Bestuursvoorzitter de Alliantie.

Warme jas

Om gemiddeld energielabel B te behalen geeft de Alliantie haar woningen een ‘warme jas’. Het gaat om isolatie van daken, gevels, vloeren en het plaatsen van dubbel glas. Ook het aanbrengen van installaties en zonnepanelen maken onderdeel uit van de verduurzaming. De Alliantie is in 2017 begonnen met het grootschalig aanbieden van zonnepanelen aan haar huurders. Inmiddels zijn 12.000 woningen voorzien van in totaal 70.000 zonnepanelen, dat zijn 13 voetbalvelden vol. Naast het versneld uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen en het inzetten van het dakoppervlak om onze huurders van groene energie te voorzien, zet de Alliantie nieuwbouw in om de kwaliteit van haar portefeuille op niveau te houden. De woningen die de Alliantie bouwt zijn zeer energiezuinig en aardgasvrij.

Op weg naar CO2 neutraal

De komende jaren zal de Alliantie iedere dag blijven werken aan het verbeteren en verduurzamen van haar woningen. De stip op de horizon is een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Om dat te bereiken start te Alliantie een nieuwe vorm van samenwerking met vaste partners op het gebied van dak, installatie, interieur en gevel. Er wordt gewerkt in een flexibel netwerk waarbij de samenwerking met de onderhoudspartners is gebaseerd op gelijkwaardigheid en de partners samen met de Alliantie het meest optimale onderhouds- en investeringsprogramma vormgeven richting CO2 neutrale woningen. Circulair bouwen (hergebruik van materialen) en klimaatadaptatie maken onderdeel uit van dit ontwikkelpad. De Alliantie maakt haar woningvoorraad bij voorkeur CO2-neutraal met een modulaire aanpak (stap voor stap) en gaat daarbij uit van het natuurlijke/logische onderhoudsmoment waarmee de Alliantie haar maatschappelijke middelen zo optimaal mogelijk inzet.

* In de berekening van de gemiddelde energie index voor de totale woningvoorraad heeft de Alliantie de Energie Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) meegerekend.

Reacties