Wethouder Amersfoort bezoekt rookvrij schoolplein Luzac

Foto: Luzac

Op woensdag 13 november heeft wethouder Cees van Eijk een bezoek gebracht aan Luzac Amersfoort, een particuliere school voor voortgezet onderwijs, in het kader van het Rookvrij Schoolterrein. De wethouder ging in gesprek met leerlingen en overhandigde een bord dat aanduidt dat het schoolterrein van Luzac Amersfoort rookvrij is. Van Eijk’s portefeuille bestaat onder meer uit jeugd en jeugdzorg.

Pauline Heistein, rector van Luzac Amersfoort over het initiatief: “Wij geloven dat Luzac een grotere rol heeft dan onderwijs alleen. We dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling, zowel op school als daarbuiten. Een rookvrij schoolplein sluit wat dat betreft goed aan op onze kernwaarden.”

Hoewel het bezoek van de wethouder in Amersfoort een lokale actie is, past het binnen de nieuwe wet. Per 1 augustus 2020 moeten alle schoolpleinen in Nederland namelijk rookvrij zijn. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.

Reacties