Undineflat in Schuilenburg klaar voor duurzame toekomst

Foto: De Alliantie

De Alliantie heeft de Undineflat in de wijk Schuilenburg in Amersfoort flink energiezuiniger gemaakt. De collectieve verwarmingsinstallatie op het dak is vervangen voor een duurzame installatie met warmtepompen. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Firma De Vreeden uit Amersfoort heeft alle werkzaamheden uitgevoerd.

‘De huidige installatie was aan vervanging toe en we hadden de installatie kunnen vervangen voor eenzelfde soort. Gelet op deze duurzaamheidsopgave voor de toekomst hebben we op de Undineflat een stapje extra gezet met zo min mogelijk impact en een financieel voordeel voor de huurder. Zo is de Undineflat voorbereid op een aardgasloze toekomst’, aldus Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie Amersfoort.

De nieuwe installatie en de (bijna 400!) zonnepanelen zorgen voor minder co2 uitstoot, vermindering gasgebruik door het gebruik van de warmtepompen.

Urgentie voor duurzaamheid

Voor de Alliantie is duurzaamheid een zeer belangrijk maatschappelijk thema. ‘Als woningcorporatie willen we mensen een thuis bieden van goede kwaliteit, nu én in de toekomst. Dat lukt alleen als we dat doen zonder de aarde en onze natuurlijke hulpbronnen uit te putten.’

De Alliantie investeert voortvarend in de verduurzaming van onze woningen (energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie). In de energietransitie werkt ze actief mee aan het landelijke klimaatakkoord en aan verschillende citydeals. De Alliantie voert sinds een aantal jaren het Aedes Convenant Energiebesparing Huursector 2012 uit. Met deze ambitie van gemiddeld label B in 2020 ligt De Alliantie op koers. In 2018 zijn 763 woningen naar label A/B gebracht om deze energie-index eind 2020 te halen. Daarnaast wordt een versneld zonnepanelenproject op volle kracht uitgevoerd, waarbij de bewoners over zonnepanelen kunnen beschikken zonder dat hun woonlasten hierdoor stijgen. In totaal zijn er in 2018 bij 4.868 woningen zonnepanelen geïnstalleerd.

Reacties