Toekomstvisie klooster gericht op zorg

Illustratie van de toekomstvisie op de kloostergebouwen en het -gebied
Foto: Vollmer & Partners Landschapsarchitectuur

De gebouwen en het gebied aan de Barchman Wuytierslaan 55 in Amersfoort moeten een vertrouwde plek blijven voor iedereen, ongeacht religie en achtergrond. Dat is onderdeel van de toekomstvisie van de zusters van Congregatie Zusters van Sint Jozef.

Deze werd 3 juli jl. gepresenteerd door Kerkelijke Instelling Monseigneur Blom in opdracht van de zusters. “De zusters vinden het belangrijk dat ook in de toekomst het klooster en kloostergebied een bestemming heeft, die past bij hoe zij zich in hun leven voor anderen ingezet hebben. Om dit te realiseren willen ze een bijzondere nalatenschap achterlaten voor de bewoners van Amersfoort: hun bezit.” zegt zuster Riet Boere, voorzitter van Kerkelijke Instelling Monseigneur Blom (KIMB).

Zorg en prettig wonen voor mensen met een kleine portemonnee

KIMB heeft de ambitie om de kloostergebouwen en het gebied te transformeren naar een woon-zorgconcept met maatschappelijk relevante zorgvoorzieningen en sociale woningbouw. Allette de Koning, directeur Zusterzaken: “De aanleiding voor het maken van de toekomstplannen is de wilsbeschikking van de zusters. Al 140 jaar zetten de zusters van de Congregatie Zusters van Sint Jozef zich persoonlijk in voor mensen met een kleine portemonnee en mensen die zorg nodig hebben door ziekte of ouderdom. Met deze toekomstplannen kunnen we dat blijven realiseren.”

Zorgvuldige afstemming en toetsing kloosterterrein

KIMB onderzoekt en stemt met verschillende partijen af wat de mogelijkheden voor het kloostergebouw en -terrein zijn. Het natuurlijke gebied is een belangrijk onderdeel van de inrichting van het terrein en het prettige wonen. De kale gebieden op het kloosterterrein bieden mogelijkheden voor zorg en sociale woningbouw met behoud van de bosrijke delen. Het maken van de definitieve plannen en de ontwerpen wordt zorgvuldig gedaan met hulp van agNOVA architecten en Vollmer & Partners. De onderzoeks- en toetsingsperiode loopt naar verwachting tot najaar 2020. Dit gaat in samenspraak met gemeente Amersfoort, Woonzorg Nederland, Beweging3.0, Omnia Wonen en het Bisdom Utrecht/het Vaticaan.

Renovatie en restauratie kloostergebouw

Restauratie en renovatie van het kloostergebouw met moderne zorgvoorzieningen, grotere badkamers, extra huiskamers en 24 extra appartementen zijn onderdeel van de toekomstvisie. Hiermee breidt in de toekomst het woonzorgcentrum verder uit. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden voor het oude kloostergebouw vanaf najaar 2020 tot in 2021 doorlopen.

Respect, gelijkwaardigheid en open communicatie

KIMB vindt het belangrijk om iedereen vroegtijdig en open te informeren over de plannen. Tijdens informatiebijeenkomsten met bewoners, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en belanghebbenden vragen de zusters om aandachtspunten mee te geven aan het projectteam en de architecten. “Open en gelijkwaardig met elkaar hierin optrekken. Dat past bij de visie van de zusters op de zorg voor elkaar, zorg met aandacht en kwaliteit van leven en wonen voor iedereen.” zegt zuster Riet Boere.

Over de Congregatie Zusters van Sint Jozef

De zusters van de Congregatie Zusters van Sint Jozef bieden onder andere in Amersfoort al 140 jaar onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk en pastoraal werk en missiewerk in Indonesië. De zusters waren de eerste thuis- en wijkverplegers in Amersfoort en de eerste verpleegkundigen in het oorspronkelijke St. Elisabeth gasthuis, nu het Meander ziekenhuis.

Iedereen krijgt een warm welkom, ongeacht religie en achtergrond. Op het huidige kloosterterrein wonen senioren, studenten en bewoners met én zonder zorgvraag. Kerkelijke Instelling Monseigneur Blom (KIMB) voert in opdracht van de zusters de realisatie uit van hun toekomstvisie.

Reacties