OV verandert vanaf 15 december: uw mening telt!

Reizigers bij station Utrecht CS
Foto: provincie Utrecht

Het openbaar vervoer in de stad en de regio Utrecht verandert continu. Steeds meer reizigers maken gebruik van bus en tram. U-OV en provincie Utrecht haken actief in op de toenemende behoefte aan een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Daarom is het Vervoerplan U-OV 2020 gemaakt met voorstellen voor diverse veranderingen in het openbaar vervoer.

De belangrijkste wijzigingen die U-OV en provincie Utrecht in voorbereiding hebben, zijn:

U-link

Op zes U-OV lijnen veranderen de bussen van uiterlijk. Deze gaan met een eigen, herkenbare kleur rijden onder de naam U-link: snel en frequent openbaar vervoer dat belangrijke bestemmingen in de regio met elkaar verbindt. Hiervoor worden routes aangepast en worden een aantal haltes opgewaardeerd tot frequent bediende overstapknopen met korte wachttijden. Op een aantal verbindingen worden bestaande lijnen samengevoegd. Reizigers profiteren van U-link omdat op de meeste lijnen vaker gereden wordt met nieuwe, comfortabele bussen met meer zitplaatsen.

Uithoflaan wordt tram 22

Als tram 22 gaat rijden van en naar Utrecht Science Park willen we onze reizigers ook meer overstapmogelijkheden van bus naar tram bieden op halte Vaartsche Rijn. Bussen op lijn 29 gaan daarom vaker rijden in de spits.

Aanpassingen in het OV netwerk

Omdat de vraag naar openbaar vervoer verandert, willen we ook het aanbod daarop laten aansluiten. Zodoende vormen de tram en U-link het dragende netwerk in de regio. Dit heeft gevolgen voor de overige buslijnen. Zo doen we bijvoorbeeld een voorstel voor een nieuw openbaar vervoernetwerk in de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht

Reiziger aan zet

Voordat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in september een besluit neemt, is de reiziger aan zet. Je kunt de enquête, opgesteld door de provincie Utrecht, vóór 1 juli invullen.

De enquête kun je hier vinden: enquête Denk mee over het OV in 2020

Iedereen die reageert, zal door de provincie op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten en ontvangt van de provincie zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van alle reacties op de enquête.

Bron: provincie Utrecht

Reacties