ICT-vakschool oplossing uitval reguliere onderwijs

Foto: ITvitae BV

Jongeren die uitvallen in het reguliere onderwijs vanwege hun autisme weten de ICT-vakschool van ITvitae steeds vaker te vinden. Meer dan de helft van de ITvitae studenten is in het verleden met meer dan één opleiding gestart, maar zagen geen mogelijkheid om hun studie succesvol af te ronden, terwijl ze over een bovengemiddeld IQ beschikken.

ITvitae biedt 2e kans onderwijs voor ICT-talenten variërend in de leeftijd 15 – 35 jaar ongeacht de vooropleiding. De kleine lesgroepen, focus op één ICT-specialisatie en op het talent van de student, de coaching tijdens de studie, werkervaringsplaats en tijdens de detacheringsperiode maakt dat de studenten tot hun recht komen. Ruim 90% van de kandidaten rondt het ICT-Leertraject succesvol af en wordt bemiddeld naar duurzaam werk. Sinds de oprichting eind 2013 heeft ITvitae meer dan 255 kandidaten opgeleid, gecoacht en naar werk bemiddeld.

Infodag 6 juli

Op zaterdag 6 juli 2019 organiseert ITvitae een Infodag voor jongeren met hun ouder/partner/begeleider om kennis te maken met de ICT-vakschool van ITvitae in het voormalige Eemklooster in Amersfoort. De deelnemers horen meer over de ICT-Leertrajecten naar Werk en men kan in kleine groepen in gesprek met studenten die een van de vier ICT-specialisaties volgen. Belangstellenden dienen zich aan te melden bij www.itvitae.nl/infodag. In het najaar starten vier nieuwe trajecten.

Landelijke belangstelling

ITvitae leidt haar studenten op tot Software Developer, Cyber Security Specialist, Data Science Professional en Software Test Engineer. De opleidingsprogramma’s zijn ontwikkeld met gerenommeerde ICT-organisaties en afgestemd op de actuele behoefte van de arbeidsmarkt. De studenten van ITvitae melden zich vanuit alle delen van het land aan. De opleidingen starten om 10:00 uur zodat degene die van ver komen op tijd aanwezig kunnen zijn. De studenten die langer moeten reizen zorgen ervoor dat ze tijdelijk bij familie in de omgeving van Amersfoort wonen of huren een appartement voor de dagen dat zij bij ITvitae zijn. Investering

ITvitae is een particuliere social enterprise. Financiering door DUO is daarom niet mogelijk. Voor kandidaten met een UWV gerelateerde uitkering bestaat de mogelijkheid dat het UWV (een deel van) het traject financiert. Kandidaten met een andere uitkering wordt geadviseerd te informeren bij hun gemeente of hier mogelijkheden voor zijn. ITvitae heeft met een aantal gemeenten afspraken over de financiering van de trajecten. Voor kandidaten zonder eigen financiële middelen bestaat de mogelijkheid van een aanvraag van een lening of studiebeurs bij het ITvitae Studiefonds.

Over ITvitae

ITvitae is opgericht eind 2013 door de sociaal ondernemers Frans de Bie en Peter van Hofweegen en is gevestigd in het voormalige Eemklooster in Amersfoort. Door de jarenlange expertise op het gebied van ICT, autisme, coaching en bemiddeling samen te voegen tot een compleet aanbod van diensten is ITvitae in staat om uitzonderlijke ICT-talenten met autisme op te leiden en naar duurzaam werk te begeleiden. Voor deze bijzondere doelgroep is een viertal ICT-opleidingsprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met Northwave, Anchormen, Vijfhart en Microsoft. Ruim 90% van de kandidaten rondt het opleidingstraject succesvol af en wordt bemiddeld bij bedrijven door heel Nederland.

Reacties