Uitnodiging van formateur: praat mee op 8 mei

Foto: Provincie Utrecht

De vijf politieke partijen die in de provincie Utrecht samen een coalitie willen vormen, hebben de afgelopen week voor het eerst gesproken over inhoudelijke onderwerpen zoals leefbaarheid, klimaat, energie, economie en de inrichting van de provincie. Formateur Bram van Ojik nodigt u uit om op 8 mei gericht mee te denken over de concept Strategische Agenda Coalitiebesprekingen.

Dit document wordt opgesteld op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken tussen Groenlinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Op 1 mei zal de Strategische Agenda Coalitiebesprekingen gereed zijn.

De bijeenkomst op 8 mei heeft tot doel om perspectieven te verzamelen die als aanscherpende input dienen voor de onderhandelaars. Zij willen zich hiermee voeden voordat zij verder gaan met de besprekingen over het coalitieakkoord 2019-2023.

Vijf thema’s

Uitgangspunt van de bijeenkomst is de concept-Agenda waarin 5 thema’s centraal staan die als belangrijkste inhoudelijke opgaven voor de provincie worden gezien.

  • Verbetering kwaliteit leefomgeving
  • Energie en klimaat
  • Woningbouwopgave
  • Mobiliteitsopgave
  • Kwalitatieve economische ontwikkeling

De provincie Utrecht nodigt u uit om hierover met ons mee te denken. Welke rol ziet u per thema voor de provincie weggelegd? En welke bijdrage mogen we van elkaar verwachten bij de verwezenlijking van de ambities? Deze bijeenkomst is het moment om uw perspectief in te brengen.

Programma

15.00 – 15.30
Inloop & inschrijving 2 thema’s meedenksessies

15.30 – 16.00
Plenaire opening met o.a. een kort interview door moderator Yinske Silva met Huib van Essen (GroenLinks) namens de onderhandelaars

16.00 – 17.40
2 Meedenksessies van 40 minuten

17.40 – 18.00
Plenaire wrap-up met o.a. een reflectie door Jan Jacob van Dijk (formateur) en een vooruitblik op de vervolgstappen

18.00 – 18.30
Borrel

Aanmelden

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich tot maandag 6 mei 17.00 uur aanmelden via https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_AanmMeedenkenNieuweCollegeperiode.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding kunt u terecht bij Robin van Gils, [email protected].

Gestreefd wordt naar een gevarieerde mix van deelnemers die een divers geluid uit Provincie Utrecht presenteren. Daarom hanteren de provincie de richtlijn maximaal 2 deelnemers per organisatie.

Bron: provincie Utrecht

Reacties