Bedrijven en boeren voor een dubbeltje op de eerste rang

Foto: AWP

Interessant dat politieke partijen in hun programma voor de waterschapsverkiezingen schrijven dat de waterschapsbelastingen met maximaal de inflatie mogen stijgen. Het is ook verstandig de schuldenlast van het waterschap af te bouwen. Dat scheelt in rentelasten.
Voor ‘AWP niet politiek wel deskundig’ vormt dit wel een afleidingsmanoeuvre voor waar het debat over het financiële huishoudboekje van waterschap Vallei en Veluwe zou moeten gaan.

De feiten

Burgers betalen 85% van de 62,5 miljoen euro die dit waterschap jaarlijks aan watersysteemheffing int. Bedrijven en boeren brengen samen 15% op, afgerond is dit 9,5 miljoen euro. De AWP wil daarom net als u weten of het eerlijk is dat de burgers zeven keer zoveel moeten betalen als deze twee categorieën samen? Hebben burgers zoveel meer belang? Hebben bedrijven en boeren geen goed en veilig watersysteem nodig?

Watersysteem

Met de jaarlijkse 62,5 miljoen euro van de watersysteemheffing houdt het waterschap het grondwater en het water in sloten en rivieren op peil en worden de kosten van het beheer en onderhoud van dijken en watergangen betaald. Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, en beheert de natuur in en om het water. Ze doen er alles aan om problemen bij droogte of bovenmatige neerslag te voorkomen

Geborgden

Van de 30 zetels in het algemeen bestuur zijn 23 zetels voor gekozen kandidaten. De andere zetels zijn ‘geborgd’ voor het bedrijfsleven, landbouw en natuur. Ze worden ingevuld door bestuurders die niet gekozen zijn, maar na sollicitatie benoemd door de Kamer van Koophandel, landbouworganisatie LTO en de terreinbeheerders. Bedrijven en boeren hebben op deze manier sowieso 20% van de stemmen in het algemeen bestuur van dit waterschap. En hebben geen behoefte aan zo’n onderzoek.

Christelijke partijen, Water Lokaal en VVD waren ook tegen

De AWP heeft tot tweemaal toe moties ingediend voor onderzoek naar een eerlijke verdeling over burgers, bedrijven en boeren. De moties hebben het niet gehaald. Ook de christelijke partijen, Water Lokaal en VVD waren tegen. Vreemd? Nee, want bedrijven en boeren zijn bij deze partijen heel goed vertegenwoordigd.
Zo is nooit een meerderheid te krijgen voor een degelijk onderzoek naar een eerlijke lastenverdeling.
Tenzij…., de kiezer op 20 maart 2019 stemt op een partij die wel voor het belang van de inwoners van het waterschap gaat.

Weet op wie u stemt. Kies bewust. Kijk maar eens op www.AWP.nu

Reacties