StadsLAB033 is op zoek naar sociaal ondernemers

Foto: STADSLAB033

StadsLAB033 is een organisatie die zich inzet voor sociale innovatie in de regio Amersfoort. Zij meent dat nieuwe inzichten nodig zijn voor het vinden van oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. StadsLAB033 brengt hiervoor verschillende partijen samen om tot frisse en nieuwe ideeën te komen.

Sociale verantwoordelijkheid heeft de afgelopen tien jaar een lange weg afgelegd. Steeds meer mensen willen een bijdrage leveren aan het welzijn in hun stad. Dit heeft o.a. tot een veelvuldigheid van bewonersinitiatieven geleid. Dit heeft er eveneens voor gezorgd dat steeds meer organisaties en zelfstandig ondernemers ook een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Dit zijn ondernemers die zich bezighouden met sociale vraagstukken omtrent bijvoorbeeld duurzaamheid, participatie en inclusie. Men noemt deze ondernemers ook wel sociaal ondernemers. Zij stellen het bewerkstelligen van maatschappelijke impact voorop. Wanneer een sociaal ondernemer zich met vernieuwende ideeën bezighoudt, wordt zij door StadsLAB033 een social innovator genoemd.

Een voorbeeld van hoe StadsLAB033 zich inzet voor social innovators is het organiseren van bijeenkomsten rondom sociaal maatschappelijke thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten worden partijen geïnspireerd om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt StadsLAB033 sociaal ondernemers en social innovators, zodat zij zich zoveel mogelijk bezig kunnen houden met sociale innovatie. Door kennis te delen en met sociaal ondernemers te sparren, worden zij door StadsLAB033 ondersteunt. Eveneens ziet StadsLAB033 een meerwaarde in het samenbrengen van deze social innovators, met de gedachte dat wij samen sterker staan.

StadsLAB033 doet een oproep aan deze sociaal ondernemers en social innovators. De organisatie heeft al een breed beeld van het aantal sociaal ondernemers en social innovators in Amersfoort. Het vermoeden is echter dat er meer mensen en organisaties zijn dan op dit moment bekend is. StadsLAB033 wil hen graag een drietal vragen stellen, zodat zij deze partijen in beeld krijgt en nog beter van dienst kan zijn. Gezamenlijk maken we van Amersfoort een nóg mooiere regio, sociaal en innovatief!

De vragen die StadsLAB033 hen wil stellen:
1. Wat is het voornaamste doel van jullie/jouw organisatie?
2. Zijn er hindernissen die worden ondervonden om de organisatie draaiende te houden? En zo ja, kan je deze kort benoemen?
3. Ken je andere sociaal ondernemers/social innovators in de regio Amersfoort waar wij contact mee op kunnen nemen?

Ben jij of ken jij sociaal ondernemers of social innovators aan wie deze drie vragen gesteld kunnen worden? Neem dan contact op met StadsLAB033, dat kan via mail naar: [email protected], of per telefoon naar: 06 15367914

Reacties

Cookieinstellingen