Nieuwe openstelling Jonge Landbouwers regeling

Foto: provincie Utrecht

De Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 de Jonge Landbouwers (JOLA) regeling voor de vierde keer open. De provincie stelt hiervoor een bedrag van € 400.000 beschikbaar.

Met deze regeling wil de Provincie Utrecht jonge landbouwers (tot 41 jaar) stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Deze investeringen moeten bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

POP3

De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en loopt via de provincies. U kunt aanvragen via de POP3 webportal.

Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor investeringen wanneer deze gericht zijn op verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en op een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook machines voor bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen voor op daken van stallen en schuren komen voor subsidie in aanmerking.

Aanvraag voor drie investeringen

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Per landbouwbedrijf kan één aanvraag ingediend worden voor maximaal drie investeringen uit de investeringslijst. Met een subsidie van 30% van de totale investeringskosten ligt de drempel van € 10.000 laag omdat een combinatie van een aantal kleinere investeringen al voldoende kan zijn. Als tussen de € 33.333 en € 66.667 geïnvesteerd wordt, kan aanspraak worden gemaakt op de subsidie.

Bron: provincie Utrecht

Reacties