Kruising Hertekop 19-22 oktober afgesloten

Impressie nieuwe kruising Hertekop
Foto: Provincie Utrecht

In het weekend van 19-22 oktober voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de kruising Arnhemseweg (N226)/Lockhorsterweg-Dodeweg (kruising Hertekop) op de grens van gemeenten Leusden en Amersfoort.

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet de Arnhemseweg tussen de aansluiting met de Groene Zoom en de Kersenbaan worden afgesloten. Ook de op- en afritten van de A28 en de Dodeweg en Lockhorsterweg zijn dit weekend afgesloten. Er zijn omleidingsroutes en er worden verkeersregelaars ingezet.

De provincie Utrecht verbetert kruising Hertekop om het verkeer tussen Leusden, de A28 en Amersfoort beter te laten doorstromen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in dit weekend bestaan uit het aanbrengen van de laatste laag asfalt inclusief wegmarkeringen en bermverharding. Ook worden de definitieve verkeerslichten en borden geplaatst.

Weekendafsluiting 19-22 oktober

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de Arnhemseweg worden afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting met de Groene Zoom en de Kersenbaan.

De wegafsluiting gaat in op vrijdagavond 19 oktober, 20:00 uur en duurt tot maandagochtend 22 oktober 06.00 uur.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Tijdens de afsluiting wordt het verkeer tussen Amersfoort en Woudenberg omgeleid via de A28 en N227 (jpg, 1,8 MB). De Dodeweg en Lockhorsterweg zijn in dit weekend ook afgesloten en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en aanwonenden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om hen te begeleiden. Fietsverkeer wordt in verband met de afsluiting van het fietspad onder het viaduct A28 omgeleid via de Diamantweg/Dorresteinseweg.

Afrondende werkzaamheden

Na de weekendafsluiting zijn de nieuwe N226 en de aansluitende wegen Dodeweg, Lockhorsterweg en de nieuwe parallelweg volledig af. Ook maakt het fietsverkeer dan gebruik van de nieuwe fietstunnel. Wel zullen nog enkele afrondende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals het aanleggen van voetpaden langs de parallelweg en de aanplant van bomen langs de N226. Deze werkzaamheden vinden buiten het verkeer om plaats en geven geen hinder voor het doorgaande verkeer.

Reserveweekend

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn. Als de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden niet kunnen plaatsvinden in het weekend van 20-21 oktober, dan schuiven ze één week op naar het weekend van 27-28 oktober.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen