Verbouwing woonzorgcentrum Nijenstede begint eind oktober

Nijenstede
Foto: Beweging 3.0

Woonzorgcentrum Nijenstede aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort wordt verbouwd. De verbouwing is voornamelijk binnen de muren van het pand. De werkzaamheden beginnen eind oktober en zijn in 2021 afgerond.

Met de verbouwing speelt Beweging 3.0 in op de veranderingen in de zorg. Een vertegenwoordiging van medewerkers en cliƫntenraden is betrokken bij de plannen, zodat de inbreng en ervaring van de medewerkers en bewoners zijn meegenomen.
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Op het moment dat thuis wonen niet meer gaat en mensen met een zorgvraag bij Beweging 3.0 komen, is die zorgvraag steeds zwaarder en ingewikkelder. Nijenstede is daar nog onvoldoende op voorbereid. Het gebouw voldoet in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid. Op basis van haar zorgvisie gaat Beweging 3.0 het pand verbouwen: de kwaliteit van de huisvesting wordt verhoogd en het wordt een plek waar ook in de toekomst iedereen aangenaam kan leven en werken.

Extra appartementen

De verbouwing is voornamelijk aan de binnenkant van Nijenstede: een nieuwe keuken, twaalf extra appartementen, extra huiskamers, een ruimere badkamer in de appartementen, een aanbouw in de binnentuin voor huiskamers en kantoren en mogelijk een nieuwe hoofdingang aan de binnentuin en een aangepast centraal plein met allerlei faciliteiten op de begane grond. Voor de aanbouw in de binnentuin is Beweging 3.0 nog in afwachting van het verlenen van de benodigde vergunning.

De verbouwing begint eind oktober met de nieuwe keuken en twaalf appartementen op de begane grond. Daarna worden de appartementen op de verdiepingen aangepakt en, als de vergunning verleend wordt, de aanbouw in de binnentuin. Als laatste wordt gewerkt aan de nieuwe hoofdingang en het aangepaste centrale plein. De bewoners kunnen tijdens de verbouwing in Nijenstede blijven en behouden de zorg die ze nodig hebben. De verwachting is dat de verbouwing in 2021 klaar is.

Reacties