Parochie OLV zoekt samenwerking op

Foto: St Martinuskerk

Pastoor Tuan van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is per 1 juni 2018 benoemd tot pastoor van de Eusebiusparochie in Arnhem. Om in zijn opvolging te voorzien heeft de bisschop besloten het pastoraal team van de parochie OLV van Amersfoort samen te voegen met dat van de HH. Martha en Mariaparochie.

Het samenvoegen van beide teams is de beste optie om de pastorale zorg en het aantal (eucharistie)vieringen zoveel mogelijk te waarborgen. Zoals bekend zijn er niet genoeg priesters meer om elke parochie een eigen pastoor te kunnen geven en samenwerkingsverbanden tussen pastorale teams zijn al gebruikelijk in veel parochies van het bisdom.

Per 1 september zal pastoor Joachim Skiba pastoor worden van de parochies OLV van Amersfoort en van HH. Martha en Maria en voorzitter van beide parochiebesturen. Pastor Mauricio Meneses legt per dezelfde datum zijn taak als jongerenwerker binnen het Aartsbisdom neer en zal fulltime beschikbaar zijn voor de beide samenwerkende parochies. Beide pastores blijven overigens wonen in hun respectievelijke pastorie├źn in Baarn en Soest.

Vanwege het delen van pastoor Skiba met Amersfoort en het pensioen van pastor Jan Houben per 1 juli betekent dit voor de HH. Martha en Mariaparochie een verlies van 1,5 FTE aan pastorale beroepskrachten. Het afgeslankte team zal te maken krijgen met 14 kerkgebouwen. Het parochiebestuur heeft naar het bisdom haar zorg hierover uitgesproken en zal in overleg gaan over opvulling van het verlies van genoemde pastorale capaciteit.

Door het vertrek van pastoor Tuan en het pensioen van pastor Jan Houben moeten in beide parochies veel hiaten in de agenda van vieringen en de pastorale zorg worden opgevuld. Gelukkig zullen zowel priesters van de bisdomstaf als lekenvoorgangers assistentie verlenen en ook kardinaal Eijk zal in enkele vieringen celebrant zijn.

Samenwerking is geen samenvoeging

De twee parochies blijven zelfstandig en de twee parochiebesturen blijven verantwoordelijk voor hun eigen parochie. Wel zullen zij regelmatig met elkaar overleggen en ongetwijfeld over en weer van elkaar leren. De beide parochiebesturen hebben het volste vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.

Middels mededelingen in de kerk, de website en nieuwsbrieven worden parochianen op de hoogte gehouden.

Reacties