Hoe ziet de provincie er in 2050 uit?

Foto: Provincie Utrecht

Veertig studenten Spatial Design van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht gaan de toekomst van de provincie Utrecht verbeelden in een tentoonstelling.

Het gaat om een studieproject dat in samenwerking met de Academie van de Stad en de provincie Utrecht is georganiseerd in het kader van de Langetermijnvisie 2050, die de provincie Utrecht dit jaar maakt. Deze visie is onderdeel van de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Toekomst door bril studenten

Hoe kunnen we in 2050 aantrekkelijk blijven wonen, werken en leven; in de wetenschap dat het aantal inwoners aanzienlijk gaat groeien? Naast hun eigen inlevingsvermogen gaan de HKU-studenten ook de straat op om te onderzoeken hoe hun leeftijdsgenoten hierover denken. Hun denkbeelden worden uiteindelijk vormgegeven in een mobiele tentoonstelling.
De studenten hebben op dinsdag 17 april in het provinciehuis een enthousiaste start gemaakt met hun opdracht:

  1. Formuleer op basis van opgehaalde informatie en eigen onderzoek een visie op de toekomst van de provincie Utrecht en ontwikkel in samenwerking met jongeren ideeën en oplossingen om de schaarse ruimte optimaal te benutten.
  2. Verwerk de resultaten tot een gezamenlijke mobiele tentoonstelling.

De producties worden tentoongesteld tijdens de bijeenkomst Samen Vooruit (link) op 30 mei. Vanaf begin juni is de tentoonstelling te bezichtigen in het Huis voor de provincie.

Inspiratie

De tentoonstelling is een waardevolle toevoeging op alle inzichten die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen tijdens verschillende bijeenkomsten. Ook konden mensen meedenken over de toekomst door mee te doen aan een online enquête.

Je vindt alle informatie en gedeelde inzichten op de website: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/opbrengst.

Meer informatie

Het opstellen van deze visie is één van de eerste stappen ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021. De Langetermijnvisie maakt deel uit van de provinciale Omgevingsvisie die naar verwachting in het najaar van 2020 door Provinciale Staten zal worden vastgesteld. In opmaat naar de Omgevingsvisie zullen Provinciale Staten eind dit jaar een richtinggevend Koersdocument vaststellen.
Meer informatie over hoe de provincie zich voorbereidt op de komst van de Omgevingswet in 2021 vind je op www.omgevingswetprovincieutrecht.nl.

Bron: provincie Utrecht

Reacties