Lintjesregen in Amersfoort

Foto:

Zeventien Amersfoorters en één Puttenaar ontvangen tijdens de Algemene Gelegenheid op donderdag 26 april 2018 een Koninklijke Onderscheiding. Eén Amersfoorter krijgt de onderscheiding uit handen van de minister van Landbouw in Den Haag. Het gaat om vijf vrouwen en dertien mannen; vijftien zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één persoon als Ridder, één als Officier en één als Commandeur.

1. P.M. (Paul) van Helvoort (66 jaar)

De heer Van Helvoort (1951) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1982 richtte hij samen met anderen de Tennis Vereniging Soesterkwartier (TVS) op. Sindsdien is hij verbonden aan de vereniging. De eerste jaren als penningmeester en daarna als voorzitter. Tot op heden fungeert hij als adviseur en vraagbaak voor het bestuur. Onder zijn leiding heeft TVS zich ontwikkeld tot een sportieve en bloeiende tennisvereniging. Hij houdt zich onder andere bezig met sponsoractiviteiten en de wekelijkse legionellacontrole. Hij is lid van de wekelijkse onderhoudsploeg, coördinator van de groenvoorziening en aanspreekpunt bij calamiteiten. Daarnaast regelt hij de inkoop en verzorgt hij bardiensten. Van 2012-2015 was hij vicevoorzitter van Inter Tennis Regio Amersfoort (ITA), een bestuursplatform met zeventien aangesloten Amersfoortse tennisverenigingen.

2. N.C. (Nico) van Valkengoed (59 jaar)

De heer Van Valkengoed(1958) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 1993 actief voor de stichting Dorpsfeest Hoogland op het gebied van orde en veiligheid. Onder zijn leiding zijn circa 130 vrijwilligers actief. Als voorzitter, bestuurslid en tot op heden vicevoorzitter van de commissie Orde &Veiligheid van het Dorpsfeest Hoogland is hij onder andere verantwoordelijk voor risico-inventarisaties, aan- en afvoerroutes van deelnemers en publiek, bebording en voldoende verkeersregelaars. Voor Jong Hoogland (JOHO!) was hij onder andere redacteur, commissielid en tot op heden adviseur van de commissie Orde &Veiligheid.

Bij de Carnavalsstichting De Eemschuumers te Hoogland was hij raadslid, penningmeester en vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van de oprichting van de Bouw Advies Commissie. Hij is medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij de Verkeersregelaar Commissie Hoogland en adviseur Orde & Veiligheid bij de stichting Oranje Comité Hoogland.

3. J. (Annie) Visser-Hamoen (72 jaar)

Mevrouw Visser-Hamoen (1945) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vrijwilligster bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en hielp jaren in het winkeltje. Op dit moment helpt zij in het restaurant, maakt zij kaarten en staat zij op de Kerstmarkt met eigen gemaakte spullen. Zij ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals bij de viering van 625-jarig bestaan van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis op 20 april jl.

In het verleden hielp zij bij de dagopvang. Bij de Protestantse Wijkgemeente Adventkerk is zij vrijwilligster. Ze verzorgt de bezoeklijsten voor de oudere gemeenteleden en helpt bij diverse activiteiten zoals bij de Adventviering. Daarnaast verzorgt zij de catering bij recepties, workshops en georganiseerde avonden.

4. W.A. (Willem) Munnik (58 jaar)

De heer Munnik (1959) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als (hoofd)trainer, coach en beleidsadviseur binnen Badminton Amersfoort Noord (BAN) levert de heer Munnik een grote bijdrage aan zowel de badmintonsport als ook aan sportieve prestaties van badmintonspelers. Hij begeleidt de sportstagiaires, is cursusleider en is voor BAN betrokken bij het ‘Flagship’ project. BAN wordt in 2015 “Flagship” voor Badminton Nederland, een van de voorbeeldverenigingen voor andere verenigingen binnen en buiten de regio voor de werving en opleiding van junioren. Daarnaast organiseerde hij en voerde hij onder andere de ‘train de trainers’ cursus uit. Hij adviseert het bestuur, de Technische Commissie en deelt zijn kennis met andere verenigingen.

5. R.M. (Nel) Hilhorst-Roest (60 jaar)

Mevrouw Hilhorst (1958) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als bestuurslid van de stichting Feestweekend Hoogland regelde zij onder andere de artiesten en bands. Zij was lid van de ouderraad van de basisschool De Biezen in Hoogland, regelde de ouderbijdragen en zat in de activiteitencommissie. Vanaf 1995 is zij actief lid, bestuurslid en commissielid van de Muziekvereniging Hoogland. Zij verzorgde de inrichting van het verenigingsgebouw en de uitbreiding, initieerde het kunstwerk, is lid van de barcommissie en was betrokken bij de keuze van de nieuwe uniformen. Tevens is zij vrijwilliger bij de ‘Carnavalsgroep B.C. Stapelgek’ als gastvrouw. Ze helpt mee bij het maken van de carnavalspakken en bouwt mee aan de carnavalswagen. Mevrouw Hilhorst is de vijfde muzikant die in de muziekvereniging Sint Caecilia een Koninklijke Onderscheiding mag ontvangen.

6. J. (Koos) van Noppen (54 jaar)

De heer Van Noppen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was vrijwilliger bij het jeugdevangelisatiecentrum De Windroos in Amersfoort en redacteur van het kerkblad Drieluik. Als dirigent en organist is hij actief in de Adventkerk, de Andreaskapel en in de Nieuwe Kerk in Amersfoort. Hij is medeoprichter en actief lid van het Pianistisch Genootschap en was bestuurslid van de stichting Vijverconcerten in Amersfoort. Hij was mede-opbouwer van en vrijwilliger bij het Kruispunt, vrijwilliger bij de Raad van Kerken en actief in de organisatie van de Kerkennacht, het zondagmiddaginitiatief Momentum en The Passion. Hij was initiatiefnemer en secretaris van de stichting Bachdag in Amersfoort. Mede door zijn inzet is Bachdag Amersfoort uitgegroeid tot een landelijk festival met tientallen concerten op diverse locaties in de binnenstad van Amersfoort. Hij is vrijwilliger bij de stichting Mannenzaal Amersfoort en initiatiefnemer en kok van een maandelijkse eettafel in de Nieuwe Kerk in Amersfoort.

7. N.S. (Nour Said) Belkasmi (45 jaar)

De heer Belkasmi (1973) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is ruim twintig jaar maatschappelijk actief in diverse functies. Bij de stichting Marokkaanse Ouder Raad (SMOR) is hij actief als secretaris, penningmeester en vanaf 2013 als voorzitter.

In de wijken Liendert, Schuilenburg, Kruiskamp en Koppel is hij vraagbaak voor de buurtbewoners en helpt hij bij tal van activiteiten. Als buurtvader houdt hij toezicht op jongeren in de wijk en is hij betrokken bij verschillende evenementen. Om de jaarwisseling in de wijk De Koppel goed te laten verlopen nam hij samen met anderen het initiatief om in overleg met o.a. (buurt)ouders, gemeente, politie en jongerenwerk een andere aanpak te ontwikkelen waarbij met name de (buurt)ouders een belangrijke rol speelden. Door deze aanpak was de jaarwisseling vooral gezellig in de buurt. Daarnaast is hij gemeenteraadslid voor D66 in Amersfoort en actief als vrijwilliger voor Indebuurt033 voor de wijk Kruiskamp/Koppel.

8. S.J. (Annie)  Goudriaan-Verburg (76 jaar)

Mevrouw Goudriaan-Verburg (1942) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al vijfenveertig jaar verricht zij vrijwilligersactiviteiten voor de protestantse gemeente De Inham. Zij regelde bloemen voor de diensten en zat bij de oppasdienst voor kinderen. Ze bezoekt zieken en hulpbehoevenden en doet boodschappen voor hen. Ook is zij gastvrouw van de ouderensoos en organiseert hiervoor diverse activiteiten.

9. H. (Henk) Nagelhout (61 jaar)

De heer Nagelhout (1956) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was ruim tweeëntwintig jaar secretaris van voetbalvereniging CJVV te Amersfoort en was onder andere betrokken bij de verhuizing van de club naar het Sportpark Vermeerkwartier en de realisatie van de nieuwbouw in 2013. Als secretaris van de bouwcommissie (2009-2013) leverde hij een bijdrage aan de herinrichting van het bestemmingsplan Heiligenbergerbeekdal. Tot op heden is hij scheidsrechter, archivaris en verricht hij diverse onderhouds- en barwerkzaamheden.

10. F.C.A. (Frank) de Ruijter (55 jaar)

De heer De Ruijter (1962) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Ruijter is vanaf 1985 vrijwilliger bij de Politie Eenheid Midden-Nederland, district Oost Utrecht en sinds 2008 brigadier. Hij is het aanspreekpunt/coördinator voor de vrijwilligers en leidt andere vrijwilligers op. Hij is lid van de klankbordgroep Politievrijwilligers en hij was betrokken bij het vormen van het beleidsdocument over vrijwilligersmanagement.

11. L.A. (Leen) Jansen (77 jaar) en 12. D. (Dukkie) Jansen-Reitsma (80 jaar)

De heer Jansen (1940) en mevrouw Jansen-Reitsma (1937) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Jansen-Reitsma is vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Amersfoort en maakte deel uit van de Contact Commissie. In die hoedanigheid bezocht zij nieuwe leden, ouderen en zieken. Samen met haar man biedt zij hulp aan vluchtelingen en asielzoekers en stellen hun huis voor hen open.Een jaar lang namen zij een Birmees meisje in hun huis op.

De heer Jansen was onder andere voorzitter voor het Deputaatschap voor Studerenden en vrijwilliger bij de werkgroep Studenten Gereformeerde Gemeenten, kring Utrecht. Hij was lid van de Raad van Toezicht van de stichting Eleos en was deputaat en secretaris van het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast was hij  secretaris van een interim-bestuur voor de vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Doorn en secretaris van de stichting Spaanse Evangelische Zending.

13.  T.J.T. (Dirk-Joost) van Hamersveld (50 jaar)

De heer Van Hamersveld (1967) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al jarenlang vrijwilliger en bestuurder bij diverse activiteiten in Hooglanderveen. Zo was hij onder andere voorzitter van de jongerenraad van de Karnavalsvereniging ‘De Keuters’, medeorganisator, Prins en medeauteur boek ’33 jaar Rode Neuzen’. Hij was bestuurslid stichting De Dissel, oprichter Jongeren Activiteiten Hooglanderveen (JAH), bestuurslid van de Oranjevereniging Hooglanderveen. Hij is medeoprichter van de blaaskapel De Turfstampers, spreekstalmeester bij vele evenementen, coördinator van het KWF in Hooglanderveen, medeorganisator Vathorstrun in Vathorst. Hij was vrijwilliger en bestuurslid van de parochie St. Joseph en de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, bestuurslid van het Armenbestuur en voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Hij is mede initiatiefnemer en organisator van de Karnavalsmis St. Josephkerk. Hij was lid van de werkgroep Inrichting Groenstrook Maleweteringpark, bestuurslid en voorzitter van de Ouderenparticipatiecommissie basisschool St. Joseph, initiator en organisator picknick in het park Hooglanderveen, medeorganisator en vrijwilliger bij de Dorpsdag Hooglanderveen, gemeenteraadslid voor D66 gemeente Amersfoort en vrijwilliger bij Voedsel Focus Amersfoort.

14. J.H. (Jan) Slot (66 jaar)

De heer Slot (1952) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was vrijwilliger bij de Evangelische Gemeente De Lichtstad te Eindhoven en was onder andere jeugdleider, telefonisch hulpverlener en  zendeling in Kameroen en Ghana. Hij is vrijwilliger bij onder andere de Vrije Evangelisatie Zwolle en ondersteunt gemeenteleden van diverse kerken en individuen in de huwelijksbegeleiding. Daarnaast geeft hij huwelijkstrainingen. De heer Slot is vrijwilliger bij de stichting Opwekking te Putten en onder andere actief als coördinator tijdens de jaarlijkse Pinksterconferentie. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van vrijwilligers en de zorg voor hulpvragers. Tevens is hij betrokken bij het organiseren en geven van seminars. Bij de Evangelische Hogeschool Amersfoort was hij lid van de Raad van Advies en is nu bestuurslid.

15. C.H.M. (Kees) van Dijk (57 jaar)

De heer Van Dijk (1960) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was medeoprichter van carnavalsvereniging ’t Kratje, die in 1986 is opgegaan in carnavalsvereniging De Hooge Narren te Hoogland. Sindsdien is hij secretaris van De Hooge Narren en onder andere verantwoordelijk voor de (leden)administratie en diverse carnavalsactiviteiten. Hij is mede schrijver van het verenigingsblad en was maar liefst vier keer Prins Carnaval: in 1987, 1998, 2007 en 2018.

Voor de voetbalvereniging Hoogland is hij onder meer: organisator van de feestavonden, scheidsrechter, jeugdleider, draaier van bardiensten, medeoprichter en secretaris van de Club van 100, organisator van het jaarlijkse bedrijventoernooi, redactielid van het clubblad, leider van het eerste elftal. Daarnaast is hij secretaris van de stichting Dweilland Hoogland en medeorganisator van de jaarlijkse blaaskapellenfestival in Hoogland.

16. G.N.M. (Norbert) van Hengstum (55 jaar)

De heer Van Hengstum (1963) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Hengstum woont in Putten maar zette zich zevenentwintig jaar onafgebroken in als bestuurder voor de Voetbalvereniging Hooglanderveen. Op verzoek van de voorsteller vindt de uitreiking plaats in Amersfoort.

Vanaf 1991 was hij penningmeester, algemeen bestuurslid/vicevoorzitter en vanaf 2015 voorzitter van Voetbalvereniging Hooglanderveen. Hij was lid van diverse commissies, waaronder de kantine-, sponsor- en de automatiseringscommissie. Daarnaast was hij in de periode 2011-2017  lid van de commissie vrijwilligersbereid, voorzitter en jeugdleider van voetbalvereniging Sparta Nijkerk.

17. G.A. (Iet) van Albada-Kuipers (62 jaar)

Mevrouw Van Albada-Kuipers (1955) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1987 is zij vrijgevestigd reumatoloog in het Meander Medisch Centrum (MMC) in Amersfoort.

In de jaren negentig was zij betrokken bij de Klachtencommissie, medevormgever en 1e lid namens de Medische staf. Ze trad aan als eerste secretaris van de stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Eemland en werd voorzitter van de commissie functioneren Medisch Specialist van de Medische staf. Zij was medisch zorgeenheidsmanager van haar zorgeenheid en plaatsvervangend opleider Reumatologie.

In de periode 2003 – 2013 maakte zij deel uit van de Stuurgroep Nieuwbouw van Meander Medisch Centrum tot en met de oplevering van de nieuwbouw. Daarnaast was zij actief als lid van de Commissie voor de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier en als vertrouwenspersoon van de Medische Staf.

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) was zij tot 2015 onder andere voorzitter, lid van de Werkgroep “Mission Statement”, lid Commissie Accreditatie, lid van het Consilium Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, en vertegenwoordiger NVR in de Medisch Specialisten Registratie Commissie.

Zij is lid van de Boerhaave Commissie voor Postacademisch onderwijs in de reumatologie en lid van de Raad voor de tuchtrechtspraak van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde (KNMG).Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam.

F. (Frans) van Knapen (69 jaar)

De heer prof. dr. Van Knapen (1948) is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding uit handen van de minister van Landbouw, mevrouw Carola Schouten. Hij is emeritus hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid en was tot voor kort hoofd van de Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Institute for Risk Assessment Sciences, Faculteit diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

De heer Van Knapen is gespecialiseerd op het terrein van de voedselhygiëne en de veterinaire volksgezondheid. Hij wordt dé ‘One Health’ ambassadeur genoemd. Als hoofd van de afdeling Parasitologie bij het RIVM ontwikkelde de heer Van Knapen in de jaren tachtig immuun diagnostiek van Toxoplasma-infecties bij de mens. Hierdoor werd het mogelijk acute infecties te onderscheiden van al eerder opgelopen infecties. Daarmee konden infecties al vroeg in de zwangerschap worden opgespoord en behandeld.

Na zijn benoeming als hoogleraar in 1993 zette hij zich in voor de kwaliteit van het onderwijs in de Diergeneeskunde. Zo was hij onder andere betrokken bij het opzetten van de Internationale master op het terrein van veterinaire gezondheid en voedselveiligheid met de zusterfaculteiten uit Zuid-Afrika en Thailand. Als expert is hij prominent aanwezig in het publieke debat en participeert hij in vele beleidsadviesorganen en commissies op nationaal en Europees niveau.

De heer Van Knapen richtte in 2005 mede ‘the European Scientific Counsel for Companion Animal Parasites’ (ESCCAP Europe) op en werd in 2008 tot heden voorzitter van de ESCCAP Benelux dat kennis en advies over parasitaire infecties bij huisdieren uitdraagt naar dierenartsen en eigenaren. Als lid van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit droeg hij bij aan de jaarlijkse rapportages van de Raad aan de ministeries van EZ en VWS. Hij maakte deel uit van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Hij is voorzitter Numan Stichting (vrienden van het Museum Diergeneeskunde) en was adviseur van het Ministerie van Defensie en initiatiefnemer om weer reservist-dierenartsen in het kader van ‘One Health’ op te nemen in de krijgsmacht. Hij is adviseur en spreker voor de GGD ‘Hart voor Brabant’ en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisaties (ZLTO). Voorts was hij vicevoorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap (VHG), lid en voorzitter van European College of Veterinary Public Health (ECVPH) en was hij betrokken bij projecten met the Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, South Africa.

Hij was Member Technical Working Groups, presenter, member of panels, student exchanges, international education Food en Agriculture Organization of the Unites Nations (FAO), the World Health Organization (WHO) and the World Organisation for Animal Health (OIE). Daarnaast is hij onder andere oud-voorzitter van de Rotaryclub Amersfoort-West (RC), lid en adviseur Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Presenter and advisor of the Veterinary Public Health Association (VPHA) of the United Kingdom.

Reacties