Koninklijke onderscheiding voor reumatologe Van Albada van Meander Medisch Centrum

Foto:

Op donderdag 26 april is mevrouw Iet van Albada – Kuipers, reumatologe van het Meander Medisch Centrum benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Mw. Van Albada startte in 1987 haar werkzaamheden in het toenmalige St. Elisabeth Ziekenhuis, als enige reumatoloog in Amersfoort. Inmiddels is dit specialisme uitgegroeid tot een bloeiende vakgroep met vier collega’s. Naast haar werk als reumatoloog vervulde Van Albada diverse functies binnen en buiten Meander Medisch Centrum.

In de jaren negentig was Van Albada bestuurslid en secretaris van de Medische Staf van de stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Eemland (de rechtsvoorganger van Meander Medisch Centrum). Ook was zij voorzitter van de commissie functioneren Medisch Specialist van de Medische Staf, medisch manager Reumatologie en plaatsvervangend opleider Reumatologie. Als vertrouwenspersoon heeft zij binnen Meander een belangrijke functie voor veel van haar collega’s. Sinds 2009 tot heden kunnen collega’s bij haar terecht voor een luisterend oor en goede raad.

Als vertegenwoordiger van de Medische Staf maakte Van Albada deel uit van de Stuurgroep Nieuwbouw van Meander Medisch Centrum. Zij was in deze functie zeer nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis: van het Programma van Eisen, de keuze van een architect tot en met de oplevering van de nieuwbouw in 2013. Vanuit de kunstcommissie heeft Van Albada zich ingespannen voor de komst van het kunstwerk LUCE bij Meander.

Meer dan 20 jaar, van 1994 – 2015 was Van Albada actief binnen de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). Vanaf 2011 was zij voorzitter en leverde zij een belangrijke bijdrage aan de opbouw van kwaliteitsindicatoren voor de zorg van de Nederlandse Reumatologie.

Tot op heden is Van Albada lid van de Boerhaave Commissie voor Postacademisch onderwijs in de reumatologie en lid van de Raad voor de tuchtrechtspraak van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde (KNMG). Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam.

Mevrouw Van Albada heeft de koninklijke onderscheiding gekregen vanwege haar grote bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg binnen de reumatologie. Daarnaast is zij maatschappelijk zeer betrokken en staat zij voor de beste zorg voor de patiënten.

Reacties