Waardevolle medewerking onderzoek slootcontroles

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Meer dan vijfhonderd mensen die verplicht zijn sloten te onderhouden in het buitengebied, werkten mee aan een onderzoek naar de tevredenheid over de jaarlijkse slootcontroles door Waterschap Vallei en Veluwe. Uit de enquête blijkt dat de meeste deelnemers tevreden zijn en dat zij maatwerk in de communicatie op prijs stellen.

Ongeveer vijfduizend perceeleigenaren op de Veluwe, in de Vallei en in het Eemland zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van zo’n negenhonderd kilometer aan sloten in het buitengebied. Jaarlijks controleert het waterschap in november of die sloten goed zijn schoongemaakt. Het waterschap vroeg hen met een enquête feedback op de aanpak en communicatie. Ruim vijfhonderd eigenaren reageerden. Het geeft het waterschap waardevolle informatie en input voor verbeterpunten.

Verbeterpunten

Tien procent van alle onderhoudsplichtigen nam de moeite de enquête in te vullen. Dat kon zowel op papier als online. Naast het beantwoorden van vijf meerkeuzevragen konden de deelnemers in een open veld schrijven waar zij verbeterpunten zien. Op basis van alle antwoorden gaat het waterschap waar nodig zijn werkwijze aanpassen.

Vaak vormen de uitkomsten ook een bevestiging om door te gaan op de ingeslagen weg. Dit geldt bijvoorbeeld voor het werken met een telefoonteam dat klaar zit om vragen te beantwoorden als mensen na de slootcontroles een waarschuwing hebben ontvangen. Juist maatwerk en persoonlijk contact met het waterschap worden op prijs gesteld, zo blijkt uit het onderzoek.

Reacties