Waterschap alert

Foto: Rijkswaterstaat

De waterstanden zijn hoog. Het waterschap is alert en voert dagelijkse inspectierondes uit. Rijkswaterstaat geeft aan dat het water in de IJssel en Nederrijn de komende dagen nog verder zal stijgen. De extra alertheid blijft dan ook van kracht.

Het waterschap zorgt ervoor dat dit water de uiterwaarden in kan stromen. In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe gebeurt dit langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem en langs de Nederrijn bij Oosterbeek en Wageningen. Zo houden we ook in de Eemvallei droge voeten. Rijkswaterstaat verwacht dinsdag rond 18 uur de hoogste stand bij Lobith. De verwachting is dat deze hoogste waterstanden woensdag of donderdag de IJssel en Nederrijn bereiken.

Reacties