Illegaal vuurwerk? Schakel de politie in

Foto: Publiek domein

Honderden gewonden en gemiddeld één dode per jaar, dat is de balans die we inmiddels gewend zijn op te maken op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Aanpak illegale handel

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. De politie wil de online handel in illegaal vuurwerk terugdringen. Zodra de politie online handel in verboden vuurwerk tegenkomt, worden kopers en verkopers achterhaald en gaat de site op zwart. Een andere maatregel is het online frustreren van de handel in illegaal vuurwerk. In samenwerking met partners als Instagram en Facebook zijn daardoor al meerdere websites en forums uit de lucht gehaald.

Hoe weet u of vuurwerk illegaal is?

Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Het meest gevaarlijke zijn de Big Five.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk. Zelf vuurwerk(bommen) maken en afsteken levert uiterst gevaarlijke situaties op en is dan ook verboden. Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige vuurwerkletsel. En dat is het topje van de ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van het soort vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt.

Verkoop legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk mag dit jaar alleen verkocht worden op 28, 29 en 30 december bij erkende verkooppunten. Op zondag 31 december mag er geen vuurwerkverkoop plaatsvinden. Afhankelijk van de zwaarte van het vuurwerk, mag vuurwerk verkocht worden vanaf 12 jaar. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Meer weten over de (gemeentelijke) regels die er gelden? Lees dan dit artikel terug.

Hoe doe ik melding?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?

  • Meld dit bij de politie 0900-8844.
  • Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Veilig afsteken

Meer informatie over veilig afsteken van vuurwerk:

  • Halt: geeft voorlichting over overlast door vuurwerk aan leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten komen veel voor rondom de jaarwisseling. In deze voorlichting gaat het over verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk. Ook wordt besproken wanneer je vuurwerk mag kopen en afsteken en hoe je dat veilig kunt doen.
  • VeiligheidNL: geeft informatie over het veilig afsteken van vuurwerk.
  • Brandweer: op deze website vindt u informatie over het herkennen van illegaal vuurwerk, de werking van vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk.

Bron: politie.nl

Reacties