Vuurwerk: de regels op een rij

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

Oud & Nieuw nadert met rasse schreden en dat betekent dat Nederland zich weer opmaakt voor een gezellige avond met oliebollen, gezelschapsspellen en vuurwerk.

Vuurwerk mag dit jaar verkocht worden op 28, 29 en 30 december 2017. Op zondag 31 december mag er geen vuurwerk verkocht worden. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 1 januari 2.00 uur ’s nachts.

Wees voorzichtig met vuurwerk

De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de gestelde tijden is € 100,-. Of als iemand jonger dan 18 jaar is, gaat deze persoon naar Halt. Hier wordt dan een alternatieve straf opgelegd (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur in plaats van gevangenisstraf). Bij het afsteken van verboden illegaal vuurwerk afsteekt is de boete al snel € 400,- of bij een persoon onder de 18 jaar betekent dit 20 uur werkstraf. Let op dit is de strafeis per artikel dat afgestoken is.

Politieoproep voor tips en informatie

De politie roept inwoners op om tips en informatie over illegaal vuurwerk en klachten over overlast of schade door vuurwerk actief te melden. De plaatselijke politieteams nemen waar actie of een onderzoek instellen. Wanneer daders worden aangehouden en bekeurd, draaien ze ook op voor de schade. Het is hierbij van belang dat aangifte wordt gedaan. Aangifte kan bij voorkeur via www.politie.nl of op het politiebureau na telefonische afspraak via 0900-8844. Melden van tips en informatie kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Vuurwerkvrije zone

De directe omgeving van het Meander Medisch Centrum is door het college aangewezen als een vuurwerkvrije plaats. Dit betekent dat het ook van 31 december 18.00 tot 1 januari 2.00 uur verboden is om hier vuurwerk af te steken.

Vreugdevuren

Om het nieuwe jaar in te luiden, worden op drie aangewezen plekken in de stad vreugdevuren toegestaan. De initiatiefnemers van een vreugdevuur hebben bij de gemeente een ontheffing aangevraagd. Om redenen van veiligheid en schadebeperking is een vreugdevuur op andere plekken verboden.
Op de volgende locaties komt een vreugdevuur:

 • Wagenwerkplaats, naast parkeergarage Q-Park Piet Mondriaanplein (Soesterkwartier)
 • Kruising Coninckstraat en Scheltussingel (Kruiskamp)
 • Verdistraat (Randenbroek)

Vreugdevuren zijn niet zonder risico. Het kan gevaarlijke situaties opleveren voor mensen, goederen en de openbare veiligheid.

 • Ga altijd op veilige afstand staan van het vreugdevuur vanwege de intense warmtestraling.
 • Pas op rondvliegende vuurdeeltjes en schadelijke stoffen die vrijkomen bij verbranding.
 • Het is niet toegestaan om autobanden, plastic, kunststoffen of andere milieuvervuilende stoffen te verbranden.
 • Voor de genoemde vreugdevuren mag alleen droog en schoon (ongelakt en ongeverfd) hout worden gebruikt. Zo komen er minder schadelijke stoffen vrij bij verbranding.

De handhavers van de gemeente zien scherp toe op naleving van deze adviezen en regels en treden op samen met de politie als er toch brandgevaarlijke situaties ontstaan bij de vreugdevuren.

Carbid schieten

Carbid schieten is op oudejaarsdag toegestaan van 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur en alleen als u zich aan een aantal veiligheidsregels houdt:

 • Het carbid schieten gebeurt door iemand die ouder is dan 16 jaar en die niet onder invloed is van alcohol of drugs.
 • Om de veiligheid van omstanders en de eigen veiligheid te waarborgen,
  houdt een persoon van minimaal 18 jaar toezicht op het carbid schieten.
  Ook deze persoon is niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Bij het carbid schieten gebruikt u (melk)bussen of andere cilindervormige
  voorwerpen met een maximum inhoud van 50 liter. De bussen moeten stevig verankerd zijn in bijvoorbeeld de bodem of in een frame, zodat terugslag voorkomen wordt.
 • U laat geen busdeksels of andere voorwerpen wegschieten die voor gevaar kunnen zorgen.
 • (Voet)ballen of andere afsluitingen mogen alleen gebruikt worden als die geen schade kunnen veroorzaken aan mensen, dieren of spullen.
 • De plek ligt op een afstand van tenminste 75 meter van woningen en op minimaal 300 meter van zorginstellingen en voorzieningen voor het houden van dieren.
 • U schiet in een richting tegengesteld aan de richting van de dichtstbijzijnde woningen.
 • Het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter en daarin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten is zo afgezet dat toeschouwers niet in de buurt van de schietopstelling en het schootsveld kunnen komen.
  Bijvoorbeeld met touwen of linten.
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten is goed verlicht als het carbid schieten na zonsondergang gebeurt.
 • Op het schietterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig zijn in de vorm van droog zand.
 • Het publiek bevindt zich minimaal op 25 meter van de schietopstelling.

Tips om vernielingen en brandstichtingen te voorkomen

Schade door vuurwerk ontstaat gemakkelijk en vaak ook onbedoeld. U kunt zelf een aantal acties ondernemen om schade door vuurwerk maar ook door vernielingen en brandstichtingen zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Zorg dat alle brandbare materialen achter slot en grendel staan.
 • Zet de afvalcontainer in de schuur of op minder toegankelijk plaatsen.
 • Zet geen oud papier op straat.
 • Zet geen afval naast ondergrondse afvalcontainers.
 • Sluit tijdens de jaarwisseling alle ramen van de woning.
 • Verlaat u op oudejaarsavond de woning, doe dan deuren op slot, laat een lamp branden en vraag de buren om een oogje in het zeil te houden.
 • Zet de oude kerstboom niet op straat. Het is een makkelijk doelwit voor brandstichting.
 • Bent u aan het verbouwen? Haal de (bouw)container weg of sluit deze goed af.

Opruimen vuurwerk

Een groot deel van de ongelukken rondom de jaarwisseling vindt plaats op Nieuwjaarsdag. Kinderen spelen met vuurwerk dat niet is afgegaan en kunnen zich ernstig verwonden. Help daarom mee om de vuurwerkresten op te ruimen.

Belangrijke telefoonnummers

 • 1-1-2 als elke seconde telt.
 • 0900 – 8844 geen spoed, wel politie
 • Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000

Reacties