3.500 nieuwe pleeggezinnen gezocht

Foto: Pleegzorg.nl

Met de jaarlijkse actieweek vragen Pleegzorg Nederland en pleegzorgaanbieders, zoals De Rading Jeugd- en Opvoedhulp, aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen.

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig voor de pleegkinderen van nu, maar ook van de toekomst. Het afgelopen jaar was de instroom van nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan de uitstroom. Hierdoor dreigt een groot tekort. Het doel is daarom om in 2017 3.500 nieuwe pleegouders te werven. Bij De Rading wachten op dit moment 25 kinderen op een pleeggezin.

Gemeentetool Pleegzorg
Op de campagnewebsite www.supergewonemensengezocht.nl is een tool gelanceerd die laat zien hoeveel pleeggezinnen er per gemeente zijn. Met de interactieve kaart kunnen partijen in de gemeenten het gesprek aangaan. “Iedereen wil kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, bij voorkeur in de eigen woonplaats zodat een kind niet van school hoeft te veranderen en contact kan houden met familie, vriendjes en vriendinnetjes. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor pleegzorg, zijn ook een belangrijke partner bij het werven van nieuwe pleegouders,” aldus Annet van Zon, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Samenwerking Onderwijs en Pleegzorg-aanbieders
Met de actie ‘Doneer je schoolhek’ werken Pleegzorg Nederland en de Pleegzorg-aanbieders dit jaar samen met het onderwijs voor de werving van nieuwe pleegouders. Scholen kunnen eenvoudig een bijdrage leveren aan de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ door een schoolhek beschikbaar te stellen voor een actiespandoek. Overal in Nederland helpen scholen op die manier mee aan de werving van nieuwe pleegouders. Zo hebben in Midden Nederland in overleg en samenwerking met De Rading al 35 scholen een schoolhek gedoneerd.

Activiteiten in Week van de Pleegzorg 2017
In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd voor onder meer (aspirant) pleegouders en belangstellenden. De ‘Doneer je schoolhek’-actie is daar een van. Op www.weekvandepleegzorg.nl staat een overzicht met de activiteiten.

Reacties

Cookieinstellingen