Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Meander Medisch Centrum

Foto: Meander

Op alle fronten rekening houden met senioren. Dat doet Meander Medisch Centrum goed, volgens de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Daarom heeft het Amersfoortse ziekenhuis opnieuw het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen.

De cliëntenraad was nauw betrokken bij het in kaart brengen van de ‘seniorvriendelijkheid’ van Meander.

Onderzoek

In het tweejaarlijkse onderzoek van KBO-PCOB zijn veertien aspecten in kaart gebracht die iets zeggen over de zorg voor de oudere patiënt. Zoals de beschikbaarheid en inzet van een geriatrisch team, goede afstemming van alle behandelingen, goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis, de mate waarin de patiënt wordt betrokken bij de behandeling en aandacht voor ouderen op de spoedeisende hulp.

Op bijna alle punten scoort Meander goed. Mede door de inzet van de cliëntenraad zijn er ook verbeterpunten ontdekt. Zo kan de bewegwijzering op sommige gebieden specifieker en zou er meer aandacht moeten zijn voor bewegen tijdens de opname in het ziekenhuis. Inmiddels is daarvoor het project ‘Beweeg je beter’ gestart.

Stimulans

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het wordt elke twee jaar uitgereikt.

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard om kwaliteitsverbetering te stimuleren. In totaal heeft 55% van de benaderde ziekenhuislocaties het keurmerk ontvangen.

Feiten en cijfers

Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de senioren er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruitgaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de reden van de opname. Senioren lopen een hoger risico op complicaties rond ziekenhuisopname en ontslag.

Zoals acute verwardheid, vallen en ondervoeding. Ook komt het steeds vaker voor dat ouderen meer dan één chronische ziekte heeft: bij tweederde van de 65-plussers is dat het geval. In Nederland wonen nu 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers.

Reacties