Tweede vestiging de Bibliotheek op school op PCBO De Parkschool

Foto: Bibliotheek Eemland

Met de feestelijke opening van PCBO De Parkschool op donderdagmiddag 31 augustus jongstleden op locatie Koningspark, is er tevens een tweede vestiging van de Bibliotheek op school geopend op de andere locatie van De Parkschool, te weten Stadspark.

Naast de kinderen van groep één tot en met vijf kunnen nu ook de leerlingen van groep zes, zeven en acht gebruik maken van de aangeboden collectie in de schoolbibliotheek.

Om dit te vieren overhandigde Onderwijsspecialist Eline de Boer van de Bibliotheek Eemland twaalf luisterboeken aan de school als cadeau. Daarnaast krijgt locatie Stadspark er een collectie thematische informatieve boeken bij, die zijn afgestemd op de thema’s waar de school mee werkt. De schoolbibliotheken zijn kort geleden opnieuw ingericht en zijn gekoppeld aan de Bibliotheek Hoogland.

Over de Bibliotheek op school
Scholen, bibliotheken en gemeenten slaan de handen ineen onder de noemer de Bibliotheek op school. Het gezamenlijke doel van de Bibliotheek op school is om kinderen te stimuleren meer te lezen op school en thuis, waarbij het plezier van lezen voorop staat.

Reacties