Inwoners en Indebuurt033 passen wijkplannen aan

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Amersfoort mee kan doen en de benodigde ondersteuning krijgt, biedt Indebuurt033 informatie, advies en activiteiten aan in de stad.

De basisactiviteiten van Indebuurt033 worden aangevuld met initiatieven van inwoners. Per wijk staan alle plannen in een wijkplan. Voor alle wijken zijn deze plannen nu geactualiseerd.

Samen met inwoners heeft Indebuurt033 eind 2016 wijkplannen en een stedelijk plan opgesteld. In deze plannen staan de doelen van de verschillende wijken in Amersfoort en van de stad als geheel. Omdat de plannen toen in korte tijd zijn opgesteld, heeft Indebuurt033 de wijkplannen en het stedelijk plan nogmaals met inwoners, professionals en andere betrokkenen besproken en waar nodig aangepast. De nieuwe wijkplannen staan op www.indebuurt033.nl/wijkplannen.

Subsidie voor bewonersinitiatieven
Er is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan. Het wijkplan is het inhoudelijke vertrekpunt voor een subsidieaanvraag en geeft aan waar een aanvraag aan moet voldoen. Ideeën en activiteiten van buurtbewoners kunnen op deze manier gefinancierd worden. Indebuurt033 ondersteunt mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de initiatieven.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op www.amersfoort.nl/projectenindebuurt en www.indebuurt033.nl/subsidie .

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties