Nieuwe directeur OBS de Dubbelster

Foto:

Sabine Hessels is vanaf 1 mei 2017 gestart als directeur van openbare basisschool De Dubbelster in Kattenbroek, Amersfoort. Ze is zelf ook woonachtig in Amersfoort en was hiervoor schoolleider op basisschool Wereldkidz Mozaïek Petenbos in Veenendaal.

Haar hart lag al van jongs af aan bij het onderwijs, in het bijzonder bij het openbaar onderwijs, waar men met respect voor alle gezindten en culturen goed kan samenwerken. Bij stichting Meerkring (Openbaar Onderwijs Amersfoort) heeft zij voorheen gewerkt als leerkracht, coördinator, teamleider en adjunct-directeur.

Ze noemt zichzelf enthousiast, positief en leergierig. Zelf geeft ze aan dat zij in het onderwijs het kind weer voorop te willen stellen, wat door alle regelzaken nog wel eens wordt vergeten. “We moeten ons bij invoering van elke regel of aanpassingen onszelf afvragen; wat heeft het kind eraan?” aldus Sabine.

De leerkracht hierin in zijn/haar kracht zetten ziet Sabine als haar belangrijkste taak, want die is de belangrijkste spil hierin. De leerkracht maakt het verschil. Zij moeten zorgen dat leerlingen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen, zodat ze een duidelijke eigen mening kunnen vormen en zo voorbereid worden op hun toekomst. Geloof in jezelf vindt zij van groot belang. “Met de snelheid waarin de wereld verandert, is het van belang te kijken naar welke vaardigheden we als school een kind mee willen geven, in de plaats van kennis over kinderen uit te storten. Hierin moeten we vernieuwend denken in plaats van te herhalen hoe we het altijd hebben gedaan. Innovatie is geen wens, maar een noodzaak.”

Sabine stelt; “Ik maak me er hard voor dat leerkrachten zich met enthousiasme in kunnen zetten en denken in kansen in plaats van beperkingen”. Door vanuit een positieve grondhouding gebruik te maken van creativiteit, humor, maar ook kritische zelfreflectie denkt zij hiervoor een goede basis op de Dubbelster te kunnen leggen; “Plezier is een van de belangrijkste onderdelen van mijn gewone en werkende bestaan. Door plezier te hebben in het werk, plezier te creëren voor leerlingen en leerkrachten, probeer ik een goede voedingsbodem voor het leren en samenwerken te creëren, natuurlijk in samenwerking met anderen.”

Een school ziet zij als meer dan een leeromgeving; een school is de samenleving in het klein. Een kwalitatief goede school waar kinderen, leerkrachten en ouders met plezier naar toe gaan, zodat de school een spil in de wijk wordt, is haar missie. “Op de Dubbelster wordt goed onderwijs gegeven, maar de school staat minder goed bekend in de wijk omdat er de laatste jaren veel uitval en wisselingen zijn geweest. Dat is erg jammer terwijl de school veel potentie heeft. Er is veel aandacht voor internationalisering, er zijn relatief kleine groepen en kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels onderwijs. De school heeft een enthousiast jong team en kent een betrokken ouderpopulatie. Door rust en structuur aan te brengen en de komende periode extra aandacht te besteden aan de zorgstructuur en differentiatie in de groepen, hoopt de Dubbelster straks de negatieve berichten tot een ver verleden te laten horen,” aldus directeur Sabine.

Haar focus ligt op samenwerking, communicatie en transparantie; met de kinderen, het team en de ouders. Om dit direct voor iedereen zichtbaar te maken heeft ze haar kantoor verplaatst naar de hoofdingang. “Mijn deur is altijd open”, hiermee wil Sabine zeer gemakkelijk te benaderen zijn en letterlijk in het dagelijkse schoolgebeuren zitten. Ook nieuwe ouders kunnen altijd een afspraak maken voor kennismaking met de Dubbelster.

Sabine kijkt ernaar uit om, zoals ze het zelf beschrijft, “de Dubbelster weer te laten stralen”.

Reacties