Meander vraagt 12.000 patiënten naar hun mening

Foto: Atsje

Bijna 12.000 mensen in Amersfoort en omgeving ontvangen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan het jaarlijkse onderzoek naar tevredenheid over Meander Medisch Centrum. De uitkomsten worden gebruikt om de patiëntenzorg en de service in het ziekenhuis verder te verbeteren.

Dit zogeheten CQI onderzoek vindt plaats onder patiënten die opgenomen zijn geweest, een polikliniekbezoek hebben gebracht of de dagbehandeling of SEH hebben bezocht. Ook wordt onderzoek gedaan onder andere patiëntengroepen zoals stomapatiënten, fysiotherapie, oogheelkunde (staar), orthopedie (heup/knie) en patiënten die de Radiologie & Nucleaire hebben bezocht. Verder worden ook vragen gesteld over de faciliteiten van het ziekenhuis. De resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht. Meer informatie staat op www.meandermc.nl/cqi. Dit is ook de plek waar patiënten zich eventueel kunnen afmelden voor het onderzoek.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest voert het onderzoek uit. Patiënten die geselecteerd zijn om mee te doen, krijgen een uitnodigingsbrief met een inlogcode waarmee zij dit onderzoek thuis kunnen doen. De resultaten worden anoniem gerapporteerd. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. Uiteraard worden de persoonsgegevens zorgvuldig beschermd.

Meander Medisch Centrum wil elke dag steeds beter zijn in het bieden van medische en verpleegkundige zorg. Om te weten hoe patiënten dit ervaren, wordt regelmatig onderzoek gedaan. Naast het CQI-onderzoek zijn er nog andere manieren waarop patiënten hun mening kunnen geven over de zorg in Meander, zoals via de iPad op de poliklinieken, Patientervaring.nl, Zorgkaart Nederland en spiegelgesprekken.

Reacties