Bijeenkomst Nieuwe Maaivelden in FASadE

Foto: Urban Climate Architects

In de binnenstad van Groningen zie je steeds vaker; de opvallende witte optoppingen bovenop winkelpanden. Deze manier van omgaan met stedelijke verdichting is typerend voor Urban Climate Architects. Door het creeëren van deze ‘bovenstad’ ontstaat er een nieuwe woonlaag op de bestaande gebouwen.

Directeur Tim Vermeend vertelt alles over dit concept tijdens het Architectuurcafé: Nieuwe Maaivelden, op 19 april bij FASadE aan het Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

Een levendig centrum is belangrijk voor het stedelijke karakter van een stad, maar voldoen aan de huidige woonvraag in dat gebied wordt steeds lastiger. Dit komt doordat onze behoefte aan ruimte de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Hier niet op inspelen, zal ervoor zorgen dat er in de toekomst steeds minder mensen in de binnenstad wonen en dat brengt de levendigheid en functiemenging in gevaar.

Urban Climate Architects neemt wonen boven winkels als uitgangspunt omdat dit zorgt voor functiemenging en dat verstrekt een centrum. Waar wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreërd, ontstaat meer sociale controle en meer levendigheid.
Het idee lijkt simpel, maar de uitvoering is vaak complex. De panden in de binnenstad zijn dikwijls van verschillende eigenaren die allemaal hun eigen belangen hebben. Ook de betreffende gemeente heeft een eigen idee over de inrichting van de straat om de samenhang en het evenwicht te bewaken. Het afstemmen van deze belangen is een moeilijk en tijdrovend proces.

Om dit proces makkelijker te maken heeft Urban Climate Architects in samenwerking met de gemeente Den Haag een beoordelingsmodel opgesteld dat investeren in ongebruikte ruimte makkelijker maakt. Het model is een stroomdiagram en geeft antwoord op de vraag of het voor een specifiek pand rendabel en mogelijk is om een verbouwplan te ontwikkelen. In eerste instantie is het diagram bedoeld voor gemeenten maar ook eigenaren van panden krijgen zo snel inzicht in de mogelijk- en moeilijkheden.

Tijdens het Architectuurcafé, dat begint om 20.00 uur, komen ook andere interessante initiatieven aan bod die ingaan op hoe om te gaan met stedelijke verdichting.

https://fasade.nl/architectuurcafe

Reacties