Gezamenlijke horeca en sportkaart voor Amerena

Foto: Gemeente Amersfoort

In het sportcomplex Amerena zal een centrale ontmoetingsplek met aantrekkelijke horeca en een sportkaart bijdragen aan een levendige stroom van bezoekers. Op 11 april 2017 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met afspraken over een horecastichting en een sportkaartcollectief.

De afspraken zijn gemaakt door verenigingen ZPC (Amersfoortse Zwem en Polo Club), Wilhelmina en Keistad (Volleybal), Amersfoortse Sportfederatie (ASF), de Geeresteingroep (fysiotherapeuten) en SRO. De drie verenigingen kunnen met de gemaakte afspraken gezamenlijk de horeca verzorgen. Dit wordt gedaan met professionals, aangevuld met vrijwilligers van de verenigingen. Daarnaast wordt een sportkaart geïntroduceerd, waarmee extra activiteiten aangeboden worden aan sporters die geen lidmaatschap hebben bij één van de verenigingen. Sportwethouder Hans Buijtelaar: ‘Om het sportcomplex tot een dynamische en bruisende plek te maken, zijn een breed sportaanbod en goede horeca nodig. Deze gezamenlijke exploitatie is uniek. Ik ben er trots op dat dit nu bereikt is. Voor zover bekend zijn er in Nederland geen voorbeelden waar op een vergelijkbare manier door sportverenigingen wordt samengewerkt.’

Sportkaart
De verenigingen gaan samenwerken met SRO en Geeresteingroep in een zogenoemd sportkaartcollectief bij het aanbieden van extra activiteiten voor ongebonden sporters in de sporthal en het zwembad via een sportkaart. Hoe het programma eruit ziet en welke prijzen hiervoor gaan gelden wordt op een later moment duidelijk. Het overleg hierover vindt plaats aan een gezamenlijke programmatafel waar de genoemde partners in participeren.

Ondersteuning
De verenigingen hebben in de uitvoering van de afspraken ondersteuning nodig. De gemeente helpt hen door het verlenen van subsidie om de activiteiten (zowel horeca als sportkaart) opgestart te krijgen.

Vervolg
De afspraken worden verder in twee overeenkomsten uitgewerkt. Eén is een concessieovereenkomst tussen gemeente en horecastichting voor de horeca. De andere overeenkomst is een subsidiebeschikking voor de sportkaart.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties