Poppodium FLUOR ontvangt subsidie

Foto: Poppodium FLUOR

Goed nieuws voor poppodium FLUOR. Met een toezegging van een incidentele bijdrage van € 304.500,- door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Het bestuur van poppodium FLUOR presenteerde eerder al een businessplan met daarin voorstellen om verbeteringen te realiseren. Zo kan poppodium FLUOR een belangrijke bijdrage blijven leveren aan uitvoeringen van populaire popmuziek in Amersfoort. Om te kunnen investeren in deze verbeteringen en de kansen die er liggen volop te kunnen benutten, vroeg het bestuur een incidentele subsidie aan bij de gemeente Amersfoort. Hiermee moet een versterking van de organisatie gerealiseerd worden, de cijfermatige beheersing verbeteren door betere controle, een verbetering van het horecaproces plaatsvinden en de financiële basis versterkt worden. FLUOR ontvangt de subsidie om het businessplan al dit jaar tenuitvoer te kunnen brengen, zodat vanaf 2018 een sluitende exploitatie gerealiseerd kan worden. De gemeente Amersfoort spreekt hiermee haar vertrouwen uit in het poppodium FLUOR.

Poppodium FLUOR, voorheen bekend als poppodium De Kelder, opende 1,5 jaar geleden de deuren in de nieuwe vestiging in de Prodentfabriek. Al 25 jaar is het het poppodium voor Amersfoort en de regio. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie is het aantal bezoeken verdrievoudigd en het aantal activiteiten verdubbeld. FLUOR levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en culturele diversiteit van niet alleen de stad Amersfoort, maar ook van de regio.

Reacties