Statement gemeente Amersfoort veiligheid kunstgrasvelden

Foto: Pixabay.com

De gemeente Amersfoort komt met een statement naar buiten omtrent het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Amersfoort. Het televisieprogramma Zembla besteedde hier in oktober 2016 en februari 2017 aandacht aan. De gemeente Baarn is de eerste gemeente die afgelopen week besloot de rubberkorrels van de kunstgrasvelden te verwijderen.

Rubbergranulaat
Zo’n vaart zal het in de gemeente Amersfoort niet lopen. Op de 21 kunstgrasvelden, die bij 11 van de 13 voetbalverenigingen in gebruik zijn, en de 6 trapveldjes in de openbare ruimte, is rubbergranulaat gebruikt. Dit is fijngemalen rubber, veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals autobanden. De korrels worden ingestrooid in kunstgrasvelden en zorgt ervoor dat het kunstgras dezelfde eigenschappen krijgt als een grasveld. Het rubbergranulaat dat in de gemeente Amersfoort is gebruikt voldoet aan het keurmerk van Milieukeurmerk. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder meer over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen.

Advies
De gemeente heeft zich, sinds de eerste berichtgeving in oktober 2016 over mogelijk nadelige gezondheidseffecten van granulaatkorrels, uitgebreid laten informeren. Onderzoek naar de granulaatkorrels wees in december 2016 uit dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn. Deze conclusie werd overgenomen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, Vereniging Nederlandse gemeente, GGD, GHOR en de KNVB. Voor de gemeente Amersfoort zijn de adviezen van het RIVM en de GGD-GHOR leidend.

Nader onderzoek
De gemeente Amersfoort wacht de onderzoeksresultaten van het European Chemicals Agency (ECHA) naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen af. De resultaten worden in maart verwacht. Mocht het RIVM naar aanleiding hiervan tot andere conclusies komen dan dat voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is, dan zal de gemeente gepaste maatregelen nemen.

Voor meer informatie over het gebruik van rubbergranulaat in de gemeente Amersfoort kunt op de website van de gemeente meer lezen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Silvio Milia, adviseur sport bij de gemeente Amersfoort, telefoonnummer 14033.

Lees ook:
Korrels mogelijk toch gevaarlijk

Reacties

Cookieinstellingen