Korrels mogelijk toch gevaarlijk

Foto: Pixabay.com

In Zembla is het risico van de korrels op kunstgraskorrels nog eens belicht. VU-onderzoekers komen tot de conclusie dat de rubbergranulaatkorrels, die gebruikt worden op kunstgrasvelden, schadelijker zijn dan uit onderzoek van het RIVM.

Onderzoek VU
In december concludeerde het RIVM nog dat de korrels niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onderzoek richtte zich op twee vrijkomende stoffen uit rubbergranulaat: PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en metalen. Volgens de onderzoekers van het VU komen er echter ook andere toxische stoffen vrij. Dat bleek toen monsters van verschillende voetbalvelden zijn gebruikt voor een test met zebravissen. Deze stierven allemaal na blootstelling aan de stoffen die vrijkwamen in het water waar ze in zwommen. De larven die werden blootgesteld vertoonden allemaal hyperactief gedrag. Zij gaan er van uit dat dit ook effect heeft op de menselijke gezondheid. Het RIVM vindt het nog te voorbarig conclusies te trekken, maar gaat vooralsnog geen nieuw onderzoek doen.

Certificering
Voor het gebruik van rubbergranulaatkorrels wordt een strenge norm gehanteerd, die in lijn is met de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM. Hierin is bepaald hoeveel PAK’s en er in de korrels mag zitten. Producenten die zich aan de richtlijnen houden krijgen het verplichte certificaat. Zo’n 99 procent van de kunstgrasvelden in Nederland voldoet aan de gestelde norm en is veilig, stelt het RIVM.

 

 

Reacties