Bijbanen van Amersfoortse gemeentebestuurders

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De huidige vijf gemeentebestuurders van de gemeente Amersfoort Amersfoort hadden in 2015 samen 55 bijbanen naast hun functie als burgemeester of wethouder. Volgens eigen opgave verdienden zij daar 0 euro extra mee.

Het collegelid met de meeste bijbanen is burgemeester L.M.M. Bolsius (CDA) (33). Bekijk per wethouder en burgemeester om welke nevenfuncties het gaat en of zij hierover inkomsten hebben opgegeven.

Wanneer een gemeentebestuurder geld krijgt voor een functie staat achter de functie het bedrag dat is ontvangen in 2015. Als de inkomsten voor een functie niet openbaar of onbekend zijn, is dit aangegeven. Wethouders die een deeltijdfunctie bekleden hoeven overigens hun inkomsten uit nevenfuncties niet openbaar te maken. Gemeentebestuurders die full time werken, moeten dit wel.

Naam wethouder M. Tigelaar (CU)
Geslacht man
Voltijd of deeltijd? voltijd
Aantal bijbanen 5
Private nevenfuncties
1 lid commissie jeugd AVV Keistad (geen inkomsten)
Bestuurlijke nevenfuncties
1 Portefeuillehouder deelneming NV SRO (geen inkomsten)
2 lid AB Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (geen inkomsten)
3 lid AB Regionale Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) (geen inkomsten)
4 lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU) (geen inkomsten)
Naam wethouder F. Imming (PvdA)
Geslacht vrouw
Voltijd of deeltijd? voltijd
Aantal bijbanen 1
Private nevenfuncties
1 Geen
Bestuurlijke nevenfuncties
1 Lid DB GGD regio Utrecht (geen inkomsten)
Naam wethouder A. Houwing (D66)
Geslacht vrouw
Voltijd of deeltijd? voltijd
Aantal bijbanen 2
Private nevenfuncties
1 Bestuurslid College van Arbeidszaken VNG (geen inkomsten)
2 Bestuurslid AB A+O Fonds (geen inkomsten)
Bestuurlijke nevenfuncties
1 Geen
Naam wethouder J.C. Buijtelaar (VVD)
Geslacht man
Voltijd of deeltijd? voltijd
Aantal bijbanen 14
Private nevenfuncties
1 Geen
Bestuurlijke nevenfuncties
1 Voorzitter dagelijks bestuur Service Bureau Gemeenten (geen inkomsten)
2 Lid AB Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (geen inkomsten)
3 Aandeelhouder Wonen boven Winkels (geen inkomsten)
4 Aandeelhouder Vitens (geen inkomsten)
5 Aandeelhouder ROVA (geen inkomsten)
6 Aandeelhouder Remu Houdstermaatschappij (geen inkomsten)
7 Aandeelhouder Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) B.V. (geen inkomsten)
8 Aandeelhouder NUON (geen inkomsten)
9 Aandeelhouder Grondexploitatie Amersfoort B.V. – portefeuillehouder Vathorst (geen inkomsten)
10 Aandeelhouder De Flint (geen inkomsten)
11 Aandeelhouder CSG Eemkwartier (geen inkomsten)
12 Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (geen inkomsten)
13 Aandeelhouder Amfors Holding (geen inkomsten)
14 Aandeelhouder Alliander (geen inkomsten)
Naam burgemeester L.M.M. Bolsius (CDA)
Geslacht man
Voltijd of deeltijd? voltijd
Aantal bijbanen 33
Private nevenfuncties
1 Voorzitter Stichting SVB-BGT (Stichting Van Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie) (inkomsten onbekend/niet openbaar)
3 Voorzitter Taskforce Woonoverlast (geen inkomsten)
4 voorzitter Dokter Frans Bolsius Fonds (geen inkomsten)
5 medewerker bedevaarten Lourdes (geen inkomsten)
6 Lid van het Bestuurlijk overleg (vertegenwoordiger regio West) Gemeentelijk Geoberaad (GGB) (geen inkomsten)
7 Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten (inkomsten onbekend/niet openbaar)
8 Lid landelijke stuurgroep Aanpak Autokraak (geen inkomsten)
9 lid Commissie Bestuur en Veiligheid VNG (geen inkomsten)
10 Lid Comité van Aanbeveling Vrienden van Meander (geen inkomsten)
11 Lid Comité van Aanbeveling Volksuniversiteit Amersfoort (geen inkomsten)
12 Lid Comité van Aanbeveling Toon Hermans Huis (geen inkomsten)
13 Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van de Synagoge Amersfoort (geen inkomsten)
14 Lid Comité van Aanbeveling Stichting Schuilplaatsverleners (geen inkomsten)
15 Lid Comité van Aanbeveling Stichting Russisch Ereveld (geen inkomsten)
16 Lid Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld Amersfoort (geen inkomsten)
17 Lid Comité van Aanbeveling Stichting Kinderen voor KIKA De Berg Op (geen inkomsten)
18 Lid Comité van Aanbeveling Soli Amersfoort (geen inkomsten)
19 Lid Comité van Aanbeveling Restauratie Bätz-orgel Lutherse kerk (geen inkomsten)
20 Lid Comité van Aanbeveling Holland Opera (geen inkomsten)
21 Lid Comité van Aanbeveling De serie ‘De Verloren Jaren’ van het fotoboek ‘Met het oog op Amersfoort’ (geen inkomsten)
22 Lid Comité van Aanbeveling De nieuwbouw van de Zeeverkenners Karel Doorman (geen inkomsten)
23 Lid Adviescommissie Asiel en Integratie VNG (geen inkomsten)
24 Beschermheer Stichting Circus Amersfoort (geen inkomsten)
25 Ambassadeur Aanpak Fietsveiligheid’ (geen inkomsten)
Bestuurlijke nevenfuncties
1 voorzitter bestuur Stichting Citymarketing Amersfoort (geen inkomsten)
2 voorzitter bestuur Hoefhamer / Johannastichting (geen inkomsten)
3 voorzitter Taskforce opvang vluchtelingen (geen inkomsten)
4 voorzitter Districtelijk veiligheidscollege Utrecht Oost van de politie Midden-Nederland (geen inkomsten)
5 voorzitter Bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort (geen inkomsten)
6 vice-voorzitter DB en AB Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (geen inkomsten)
7 Provisor Stichting De Gecombineerde Vicarieën (geen inkomsten)
8 deken van het Capittel St. Joris te Amersfoort (geen inkomsten)
Bron: Bovengenoemde gegevens komen voort uit een landelijk onderzoek van RTL Nieuws naar alle nevenfuncties van gemeentebestuurders. Alle functies hebben betrekking op de situatie in 2015.

Reacties