WAR genomineerd voor VPRO’s Uitdagers

Foto: WAR

Op verkiezingsavond 15 maart kiest VPRO Tegenlicht uit een lange lijst kanshebbers DE Uitdagers en Aanpakkers van Nederland. Harmen Zijp en Diana Wildschut van broedplaats De WAR zijn hiervoor genomineerd vanwege hun toegewijde inzet voor techniek, wetenschap en cultuur in Amersfoort.

Tot 1 maart kan er op hen gestemd worden op vpro.nl/uitdagers of via deze QR-code.

WAR
Al bijna 15 jaar zorgen deze aanjagers en doeners pur sang ervoor dat een breed publiek leert over de nieuwste wetenschappelijke doorbraken en daarnaast eigen ideeën uit kan werken door toegepaste kennis en de nieuwste technologie. Dit alles met de aanmoediging: “Goed idee! Daar is het gereedschap. Ga het maar doen!” Binnen het over de jaren opgebouwde netwerk van de broedplaats is altijd de kennis aanwezig om tegengekomen problemen op te lossen. Open kennisdeling staat daarbij voorop. Het culturele component van broedplaats De WAR draagt daarnaast zorg dat deze ideeën op hun plaats in de samenleving landen. Dit langetermijnproject leidt uiteindelijk tot nieuwe vormen van samenleving – of dan in ieder geval onderzoek ernaar.

Burgerparticipatie
Deze nieuwe vormen van samenleving zijn zo succesvol gebleken dat Harmen en Diana hun WAR al 14 jaar zonder enige vorm van subsidie of staatssteun kunnen bedruipen. De coöperatie die zij in het leven hebben geroepen lanceert daarmee een oude samenwerkingsvorm de 21e eeuw in.
In het licht van dit alles belichamen zij in de ogen van hun begunstigden bij uitstek de waarden die Tegenlicht zoekt in hun Uitdagers en Aanpakkers: ze brengen op lokaal niveau met nieuwe ideeën verandering teweeg. (Kijk bijvoorbeeld naar de komst van Studium Generale Amersfoort, met lectors van het kaliber van Erik Verlinde. Of burgerwetenschap op het gebied van microklimaat bij het project Meet Je Stad. Of experimenten met nieuwe vormen van democratie bij het project Loting, dat samen met de gemeente wordt georganiseerd). Zij representeren een gemeenschap die tot in de diepste haarvaten van de samenleving in Amersfoort is doorgedrongen. Hun doel om de samenleving op een hoger plan te tillen qua kennis en vooruitgang door middel van burgerparticipatie is zonder enige twijfel bereikt.

Toekomst
Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn in De WAR moet hun broedplaats, een fabrieksterrein, van de gemeente Amersfoort verlaten. Het is onzeker of het collectief een nieuwe plek zal vinden. De WAR wordt bedreigd in haar bestaan, ondanks een crowdfunding die € 600,000 opbracht (de taxatiewaarde van het terrein), herhaaldelijke steun aan De WAR door burgers (ca. 1500 man liep mee in de eerste parade voor de WAR), steunbetuigingen van vrijwel alle culturele en wetenschappelijke instituties in de regio en ver daarbuiten, en een maatschappelijke waarde die is berekend op meer dan een miljoen. Wellicht is deze nieuwe vorm van samenleving een stap te ver voor deze stad. Maar Harmen Zijp en Diana Wildschut zijn vastberaden dat hun concept zijn uitwerking zal vinden. Hun idee is immers robuust en levensvatbaar gebleken. Een locatie is ergens ter wereld altijd wel te vinden.

Reacties