Veiligheidswaarschuwing Truma gas-buitenstopcontact & gaskoppelingen

Foto: Truma

Fabrikant Truma waarschuwt dat sommige Truma gas-buitenstopcontacten en twee koppelingen voor gasafname kunnen leiden tot een lek. Als deze koppelingen lekker, kan ongecontroleerd gas ontsnappen. Dit zou kunnen leiden tot een gasontploffing en verwondingen.

De waarschuwingen geldt voor onderstaande producten met een gele greepkap en de volgende coderingen:

Product Code
1. Truma gas-buitenstopcontact (wit, zwart of ivoor)
2. Koppeling KV8-M: koppeling snelsluitende klep
3. Koppeling AKV-8-M: Verlengstuk-koppeling-snelsluitende klep
01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
11.2016
12.2016
01.2017


Truma heeft vanwege de risico’s besloten om alle koppelingen te vervangen. U wordt aangeraden direct de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Zorg ervoor dat de gasinstallatie direct buiten gebruik wordt gesteld. Sluit hiervoor de flessen of de gastank of de externe gastoevoer. Als het gas-buitenstopcontact aan een afzonderlijke afsluitkraan is gekoppeld is het voldoende om alleen deze afsluitkraan te sluiten.
  • Zorg, bij een dekzeil, voor voldoende ventilatie.
  • Controleer de codering onder aan de gele greepkap. Daarvoor moet u eventueel de ring draaien om de codering af te kunnen lezen. Let erop dat er tijdens de controle geen ontstekingsbronnen in de buurt zijn.
  • Als uw product een codering heeft van …01-2016… tot …01-2017… neem dan contact op met uw dealer, een servicepartner van Truma of het Truma servicecentrum voor een kostenloze vervanging vam de koppeling. Let op: alleen opgeleid, gekwalificeerd personeel mag het product vervangen. Gebruik de gasinstallatie niet totdat het product vervangen is.

Heeft uw product een andere codering dan in de tabel weergegeven dan is deze veilig te gebruiken.

Voor meer informatie over deze veiligheidswaarschuwing kunt u contact opnemen met Truma Service Centrum. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar [email protected] of bellen naar 00-49-89 46 – 17 20 20 (internationaal gesprekstarief Duitsland).

Bron: Truma

Reacties